Detecten nicotina ambiental a l'entorn de quatre escoles d'Olot

L'estudi fet a sis centres educatius també localitza fins a 122 burilles llançades a terra

ACN

Un estudi fet a sis centres educatius de primària d'Olot ha detectat la presència de nicotina ambiental al voltant de les escoles i, en quatre equipaments, per sobre del Límit Quantitatiu (LQ) validat pel laboratori. Tot i que el nombre de persones que hi fumen és baix i majoritàriament ho fan abans de la sortida de l'alumnat, l'anàlisi fet per tècnics de l'Agència de Salut Pública de Catalunya i del Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa evidencia que cal adoptar mesures per aconseguir que l'entorn de les escoles siguin "100% lliures de fum". Durant l'estudi, també han localitzat fins a 122 burilles i un 68% dels estudiants enquestats asseguren que han vist fumadors tirant-te a terra.

Sis escoles de primària, personal docent i famílies han participat d'aquest estudi que forma part de la campanya informativa 'Entorn sense fum'.

Amb l'objectiu de prevenir l'inici del consum de tabac entre la població infantil i juvenil d'Olot, així com protegir-los de l'exposició al fum ambiental, el ple de l'Ajuntament d'Olot del 27 d'agost de 2020 va aprovar per unanimitat adherir-se al projecte 'Entorn sense fum' impulsat per l'Agència de Salut Pública de Catalunya.

Fins avui, a tots els centres educatius de la ciutat, 20 en total, s'hi han instal·lat senyalitzacions i fet accions i actuacions informatives per sensibilitzar alumnes i famílies. D'aquesta manera, les llars d'infants, centres educatius de primària i centres de secundària de la ciutat compten amb senyalitzacions als accessos per evitar el consum de tabac a la zona.

El projecte ha comptat amb el suport de la comunitat educativa, professionals, monitors i famílies; amb la voluntat d'avançar cap a la desnormalització d'aquesta pràctica així com la reducció de la visibilitat de la conducta de fumar, especialment en espais com els exteriors de les escoles que, per l'elevada presència de població infantil, contribueixen de manera decisiva al paper que juguen els adults com a referents modelitzadors i, en aquest cas, a la percepció que adquireixen els infants en relació amb l'hàbit de fumar.

Avaluació de la nicotina ambiental

El projecte 'Entorn sense fum' ha incorporat una fase d'anàlisi i avaluació de la nicotina ambiental a les sortides dels centres de primària de la ciutat. Tècnics de l'Agència de Salut Pública de Catalunya i del Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa han portat a terme aquest estudi per descriure i conèixer la contaminació ambiental derivada del consum de tabac al voltant de les escoles d'Olot, gràcies a una beca de la Societat Catalana d'Atenció i Tractament del Consum de Tabac (SCATT).

En concret, han fet dues campanyes de control; una d'elles abans i una altra posterior a l'actuació de senyalització 'Entorns sense fum' a sis centres d'educació primària. L'avaluació consistia en la recollida de mostres d'aire i posterior anàlisi per determinar la presència de nicotina ambiental en l'espai. També es van recopilar dades observacionals com la presència de persones fumant, l'olor a tabac o el nombre de burilles a l'entorn i es van fer enquestes al personal del centre, les famílies i els alumnes de 6è.

Els controls es van fer durant 30 minuts davant les sortides de les escoles, començant 15 minuts abans de la sortida dels alumnes i acabant 15 minuts després.

Un home fumant

Un home fumant / Sáshenka Gutiérrez

Segons les observacions fetes, un 8% de les persones que esperaven la sortida dels infants estaven fumant quan faltaven deu minuts per l'acabament de les classes. En canvi, només un 1% ho feia en moment de la recollida dels alumnes. Pel que fa a l'olor a tabac, en van detectar en algun dels controls a tots els centres excepte en un. I en relació a la presència de burilles, van localitzar-ne al voltant de tots els centres educatius (des d'un mínim de 13 puntes de cigarreta a un màxim de 122 en diferents escoles) i un 68% dels alumnes enquestats asseguraven haver vist persones tirant-ne a terra.

Pel que fa a la presència de nicotina ambiental, en quatre de les sis entrades de les escoles mostrejades hi van detectar valors per sobre del Límit Quantitatiu validat pel laboratori.

Amb relació a les respostes de les enquestes, cal destacar que el 61% dels alumnes de sisè afirmaren haver vist fumar alguna persona al voltant de l'escola durant l'últim curs escolar i el 93% dels estudiants asseguraven que fumar és perjudicial per a la salut. No obstant això, una quarta part considera que fumar no perjudica la gent de l'entorn de les persones fumadores.

Per altra banda, els adults enquestats consideren que la campanya 'Entorn sense fum' pot ser útil per modificar alguns comportaments dels fumadors i un petit percentatge coneixia algú que havia reduït el consum o deixat de fumar gràcies a la iniciativa. Un 32% dels familiars i un 11% del personal del centre reconeixen que la seva percepció del risc ha canviat després del projecte i pràcticament tots els enquestats creuen que s'hauria de prohibir fumar al voltant de l'escola.

Reptes de futur

Segons els resultats dels estudis realitzats, tot i que el nombre de fumadors a l'entorn escolar és baix, hi ha presència de nicotina ambiental i, encara que principalment es fuma abans de la sortida dels infants, persisteix en el temps. Atès que qualsevol exposició al fum ambiental del tabac no està exempta de risc, Olot remarca que cal continuar impulsant iniciatives de reducció de la presència de fumadors i de residus, per aconseguir entorns 100% lliures de fum.

Així mateix, reclamen canvis legislatius que permetin regular el consum del tabac a les sortides de les escoles i mantenir en el temps actuacions de sensibilització en diferents àmbits per conscienciar sobre aquesta problemàtica a tota la població. Actualment, la Llei del tabac no considera la prohibició de fumar en l'accés immediat o a les voreres circumdants als centres docents per a menors d'edat, però sí, per exemple, als parcs infantils o als accessos immediats als centres universitaris.

Segons les dades analitzades el 2019, la prevalença del consum de tabac en la població de 15 anys i més a Catalunya era del 23,9% i un 8,3% estaven exposades al fum ambiental del tabac a les seves llars.

A la Regió Sanitària de Girona les dades se situen per sobre de la mitjana en el 23,5% de la població alhora que, a la Garrotxa, segons les dades del Qüestionari sobre tabac, alcohol i altres drogues, el 60,7% dels joves majors de 13 anys havien fumat almenys una vegada a la vida i el 15,1% eren fumadors diaris. Segons les dades del Departament de Salut, en els deu darrers anys s'ha avançat la iniciació en el consum del tabac, d'aquí la necessitat de prevenir i evitar l'inici del consum de tabac a l'adolescència.

L'Ajuntament d'Olot, de manera coordinada amb la resta d'entitats que formen part de la comissió Garrotxa Sense Fum, treballa en noves iniciatives que permetin sensibilitzar la població de la importància que té per a la salut no començar a fumar o, en cas d'arribar massa tard, deixar-ho.