L’Institut d’Assistència Sanitària (IAS) va fer la setmana passada la jornada de portes obertes per explicar als futurs residents la docència que imparteix la institució per a la formació d’especialistes en psiquiatria (MIR), psicologia clínica (PIR), infermeria especialitzada en salut mental (IIR), llevadores (LLIR) i metges de família (MFiC) en rotació hospitalària a l’Hospital Santa Caterina. L’oferta docent per a aquest curs 2023-2024 és de 24 places: 4 de psiquiatria, 3 de psicologia clínica, 5 d’infermeria en salut mental, 2 de llevadores, 6 de metges de família i 4 d'infermeria de l'atenció familiar i comunitària en rotació a l’hospital Santa Caterina.

 Entre les novetats d’aquest any destaca el pla formatiu dels residents de psiquiatria, que ha passat de quatre a cinc anys, amb motiu de la creació de l’especialitat de psiquiatria infantil. L’IAS disposa de dues unitats docents Multiprofessionals per a la formació d’especialistes i col·labora amb universitats catalanes, especialment amb la Universitat de Girona, centres d’ensenyament i entitats de recerca d’arreu de Catalunya. Des que hi ha les acreditacions, s’han format a l’IAS més de 200 residents.