Convocatòria d’ajuts per a construir 270 habitatges de lloguer social a Girona i més de 3.000 a tot Catalunya

Imatge d'arxiu de la construcció d'un bloc de pisos de protecció oficial

Imatge d'arxiu de la construcció d'un bloc de pisos de protecció oficial / FERRAN NADEU

Redacció

El Departament de Territori ha obert la convocatòria d'ajuts per valor de 161 milions d'euros per a la construcció de 3.116 habitatges de lloguer social repartits en 82 actuacions de 38 municipis. A les comarques gironines es preveuen 10 actuacions per construir 270 habitatges. En la convocatòria, tenen prioritat les actuacions prèviament seleccionades del programa d'ajuts a la construcció d'habitatges enèrgicament eficients dels Fons Next Generation. El conseller de Territori, Juli Fernández, ha destacat que aquests ajuts són "una passa més per avançar la construcció d'un parc de lloguer assequible, permanents i que sigui suficient". Les subvencions seran de fins a 700 euros per metre quadrat fins a un màxim de 50.000 euros per habitatge construït. Els habitatges han d'estar construïts el juny del 2026.

La majoria de les 82 actuacions estan concentrades a l'àmbit metropolità de Barcelona.

En el procés de selecció, al maig de l'any passat, s'hi van presentar 267 actuacions de 93 municipis i finalment s'han seleccionat 82 projectes repartits en 38 municipis, entre ells Barcelona, mentre que altres han quedat en espera. D'aquesta manera, si el sol·licitant renunciés o no aportés la documentació requerida podrien entrar nous projectes que ara estan en llista s'espera.

Els promotors dels projectes seleccionats que siguin titulars del sòl o del dret per edificat tindran cinc mesos per presentar la sol·licitud i la documentació corresponents. Els promotors d'habitatges que adquireixin el dret per edificar disposaran de fins a mig any. En el cas de les actuacions que estan a la llista d'espera, el termini serà de tres mesos des que rebin la notificació de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.

Entre els criteris de puntuació, s'ha tingut en compte si les actuacions estaven situades en municipis declarats com a àrees de demanda forta i acreditada, o si reservaven més del 25% de la promoció per a menors de 35 anys o per a casos per atendre meses d'emergència, persones amb discapacitats intel·lectual, col·lectius amb risc d'exclusió social, majors de 65 anys, refugiats o persones dependents, entre d'altres.

Segons el Departament de Territori, la xifra prevista inicialment de 3.116 habitatges pot variar i augmentar amb actuacions que ara es troben en llista d'espera i en funció dels imports que es vagin concretant per a cada cas.

Un dels requisits de la convocatòria és que els habitatges hauran d'estar construïts al juny del 2026 com a màxim. Seran pisos que tindran el règim de protecció oficial de caràcter indefinit i s'hauran de destinar a lloguer o cessió d'ús a ciutadans amb ingressos baixos.

Altres condicions són que els sòls han de ser de titularitat pública, que els habitatges tinguin una superfície mitjana de 75 metres quadrats i que incloguin criteris de sostenibilitat i eficiència energètica.