Girona obté 1.450 tones de nou lubricant amb oli industrial usat

Amb la regeneració d’aquest perillós residu de 1.032 d’empreses gironines s’han aconseguit regenerar 2.433 tones per a diferents finalitats

El procediment ha evitat el consum de més 680.000 barrils de petroli

L'oli industrial s'empra en motors de vehicles i una gran varietat de processos industrials

L'oli industrial s'empra en motors de vehicles i una gran varietat de processos industrials / SIGAUS

Tony Di Marino

L’any passat 1.032 establiments de les comarques gironines van generar al voltant de 2.508 tones d’oli industrial usat de les quals 2.433 tones es van destinar a la regeneració, el tractament ambientalment prioritari. El volum de residu destinat a aquest procés, va permetre la producció de 1.450 tones de nous lubricants. Aquest procediment va evitar el consum de 684.646 barrils de petroli que s’haguessin fet mitjançant la refinació d’aquest, segons explica l’anàlisi de SIGAUS (Sistema de Gestión de Aceites Usados) el sistema encarregat de gestionar aquest residu perillós a tot el país, que han presentat sobre l’economia circular de l’oli industrial usat del curs passat a tot el territori català. 

A més, segons indica l’entitat, la regeneració d’oli industrial usat consumeix menys energia i emet menys gasos amb efecte hivernacle que la producció de lubricants de primera refinació. En aquest sentit, la reutilització de l’oli a les comarques gironines va evitar l’emissió a l’atmosfera de 1.546 tones de diòxid de carboni, seguint la mitjana de Catalunya a l’informe.

L’oli industrial és un producte àmpliament utilitzat en diversos àmbits de la nostra societat per la seva versatilitat. A més de la seva aplicació als motors de vehicles, s’empra en una gran varietat de processos industrials i en altres activitats on s’utilitzen engranatges i maquinària de qualsevol mena: «Des del petit generador d’energia d’un hotel fins a un aerogenerador al cim d’un turó», explica SIGAUS a l’informe presentat. A causa d’aquesta diversitat d’usos, es generen olis usats a tots els racons del territori. 

La reutilització de l’oli a les comarques gironines va evitar l’emissió a l’atmosfera de 1.546 tones de diòxid de carboni

Redueix el consum

La transformació dels residus en nous recursos «és una de les millors vies per reduir el consum de matèries primeres», esmenta el sistema encarregat de la recollida de l’oli industrial usat a Espanya. Aquest material és essencial per fabricar tota mena de productes per a una població global en constant creixement, un residu que, ben gestionat: «Es pot valorar totalment», ja que «en la seva composició manté els recursos materials i energètics d’origen, de gran valor per ser transformat en nous productes, o com a font d’energia» argumenta SIGAUS.

El consum de lubricants es realitza en activitats econòmiques tan diverses que els olis usats resultants es generen de manera molt fragmentada i dispersa al territori, fet que requereix «una operativa complexa i costosa», esmenta l’entitat. Durant l’any passat, a través de la xarxa de gestors que recullen olis usats, es van dur a terme 1.923 recollides d’oli industrial usat a 141 municipis gironins. Un gran nombre d’aquestes recollides de residus van tenir lloc a àrees rurals, on s’ubiquen el 27’4% (527) dels establiments atesos per SIGAUS a Girona. La recuperació del residu en aquest entorn és especialment important per a l’entitat, ja que expliquen que «la majoria de les zones vulnerables des del punt de vista mediambiental, com espais naturals protegits, rius o aiguamolls, es troben al medi rural». 

Un abocament d’oli industrial usat a l’aigua pot perdurar durant 15 o 20 anys

D’altra banda, al voltant de recursos hídrics, com poden ser rius, llacs o embassament a Girona, es van recuperar 115 tones d’olis usats, una xifra només superada per Barcelona, amb una quantitat de 204 tones d’oli industrial recollit. L’informe també explica que la recuperació del residu en aquestes àrees és vital, ja que «un abocament d’oli industrial usat a l’aigua pot perdurar durant 15 o 20 anys», aquest fet impedeix l’oxigenació i danya greument els ecosistemes existents en aquests entorns aquàtics. 

Les 2.433 tones d’oli industrial a Girona representen l’11,9% del total de tones recollides a Catalunya (20,376) l’any passat. Tanmateix, des de SIGAUS expliquen que el 97% de les tones d’oli industrial generat a Catalunya va ser tractat mitjançant la regeneració i va permetre la producció d’11.553 tones de nous lubricants.

Procés de descontaminació

Els olis industrials usats que no van ser destinats al procés de regeneració a Catalunya, 509 tones, el qual és un 3% del total, es van sotmetre a un procés de descontaminació. Aquest sistema consta de processos físics, entre els quals destaquen la decantació, la centrifugació i el filtratge per convertir-los en un combustible d’ús industrial, de característiques similars al fuel tradicional, que és utilitzat en centrals tèrmiques, cimenteres, papereres o equips marins, segons informa l’organització especialitzada en aquest sector.

El director general de SIGAUS, Eduardo de Lecea, explica sobre la regeneració d’aquests residus que «gràcies a l’aprofitament de l’oli usat dels nostres cotxes i màquines, no només evitem l’impacte ambiental d’un residu perillós, sinó que reduïm l’ús d’una matèria primera no renovable com és el petroli, encara més en el context de crisi energètica actual». Tanmateix, de Lecea conclou a l’anàlisi del curs passat que la regeneració de nous lubricants i energies a partir de residus usats prèviament, «és un estalvi econòmic important pel sector en qüestió, pel fet que els processos per obtenir els productes de segona generació consumeixen menys energia i emeten menys gasos d’efecte hivernacle que els processos tradicionals».

Subscriu-te per seguir llegint