Més de 5.000 gironins amb malalties avançades han rebut suport psicològic

Un informe del programa de millora de la Fundació ”la Caixa” constata la millora de l’estat d’anim dels pacients

Una professional del programa donant suport a una pacient.

Una professional del programa donant suport a una pacient. / Fundació La Caixa

DdG

La Fundació ”la Caixa” ha presentat un informe que mesura l’impacte de l’acompanyament psicològic i espiritual a les persones amb malalties avançades. Una de les principals conclusions és la millora de l’ànim: en la primera visita, el 78% se sentia regular o malament. Després de la intervenció dels Equips d’Atenció Psicosocial (EAPS), aquest percentatge es redueix a menys de la meitat. A més, un 66% considera que les seves creences i valors l’ajuden a enfrontar-se a la situació. A Girona, el Programa per a l’Atenció Integral a Persones amb Malalties Avançades de la Fundació ”la Caixa” ha atès més de 12.100 persones: 5.449 pacients i 6.668 familiars.

El Programa té com a objectiu millorar la qualitat de vida de pacients en procés de final de vida i dels seus familiars a través de la intervenció d’Equips d’Atenció Psicosocial (EAPs) a hospitals, residències i a domicilis de tot Espanya. Amb la col·laboració del Ministeri de Sanitat, des del 2008 el programa ha atès més de 650.000 persones: 290.181 pacients i 372.630 familiars.

La mitjana d’edat de les persones ateses és de 73 anys. Del total, el 52% són dones, i el 48%, homes. El 61% pateixen una malaltia oncològica, i el 39%, un altre tipus de patologia.

L’aspecte rellevant és que, després de rebre atenció psicològica, social i espiritual, un 66% dels pacients consideren que les seves creences i els seus valors els ajuden a enfrontar-se a la situació. I és que un dels objectius de la intervenció és reforçar les fortaleses i els recursos que tenen les persones en situació de final de vida.

La sensació de tristesa també millora després de la intervenció psicosocial i espiritual: a la primera visita, prop del 50% de les persones se sentien força o molt tristes, i després de rebre atenció el percentatge es va reduir al 17%.

En global, el programa contribueix a millorar les dimensions psicològiques (símptomes com ara ansietat, depressió, malestar, patiment o insomni), les socials (capacitat de relació i de comunicació amb la família i amb l’entorn) i les considerades com a essencials (espiritualitat, dignitat o acceptació de la malaltia).