Impulsen dos projectes biomèdics gironins per traslladar les seves recerques del laboratori als pacients

La Fundació "la Caixa" concedeix 3,3 milions d’euros a 29 projectes amb el programa CaixaImpulse Innovació

Entre els seleccionats d’aquest any hi ha un projecte liderat per la Universitat de Girona que té l’objectiu de desenvolupar una vacuna per prevenir infeccions intrahospitalàries per un bacteri

També n'hi ha un d'un consorci format per l’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona l'Hospital del Mar per crear un nou sistema que faciliti el diagnòstic precoç de càncer de pàncrees

La investigadora de la UdG Mireia Lopez Siles la investigadora Mireia López Siles desenvoluparà una vacuna per prevenir infeccions intrahospitalàries per un bacteri de preocupació clínica degut a la creixent resistència a antibiòtics

La investigadora de la UdG Mireia Lopez Siles la investigadora Mireia López Siles desenvoluparà una vacuna per prevenir infeccions intrahospitalàries per un bacteri de preocupació clínica degut a la creixent resistència a antibiòtics / Fundació "la Caixa"

Redacció

La Fundació ”la Caixa” destinarà 3,3 milions d’euros a impulsar 29 projectes biomèdics innovadors amb capacitat per arribar al mercat i a la societat. Es tracta de projectes desenvolupats a 20 centres de recerca, hospitals i universitats d’Espanya i Portugal, i seleccionats en el marc de la convocatòria 2023 del nou programa CaixaImpulse Innovació en salut. La iniciativa té l’objectiu de fomentar que les investigacions surtin del laboratori i arribin als pacients en forma de solucions capaces de contribuir a millorar la seva salut. 

En aquesta convocatòria s’han seleccionat dos projectes amb participació gironina

D’una banda, la investigadora Mireia López Siles, de la Universitat de Girona, lidera un projecte que rep 50.000 euros de la Fundació ”la Caixa” per desenvolupar una vacuna per prevenir infeccions intrahospitalàries per un bacteri de preocupació clínica degut a la creixent resistència a antibiòtics. 

Klebsiella pneumoniae és un bacteri intestinal comú que pot provocar infeccions potencialment mortals el tractament del qual s’està veient compromès a tot el món per la creixent resistència que presenta als antibiòtics. És una causa important de pneumònies i septicèmies en l’àmbit intrahospitalari en persones de totes les edats. A causa de la resistència a múltiples antibiòtics que estan desenvolupant algunes soques d’aquest bacteri, aquests ja no són eficaços en un percentatge creixent de pacients de diferents regions del món. Per això l’OMS ha assenyalat Klebsiella pneumoniae com un dels bacteris resistents més preocupants entre els identificats fins ara. 

El present projecte busca prevenir aquestes infeccions amb una vacuna, cosa que tindria un gran impacte social, tant en l’aspecte sanitari com en l’econòmic. Per això, l’objectiu del projecte en aquesta fase és avaluar la capacitat de protecció in vivo de KlebsiGene, una vacuna d’ADN desenvolupada prèviament per la Universitat de Girona i l’Instituto de Salud Carlos III, i millorar-ne la formulació. Aquesta vacuna inclou dues innovacions importants respecte d’altres que actualment estan en desenvolupament. Utilitza antígens no explorats prèviament que es dirigeixen contra parts que són essencials per a la virulència i la supervivència del bacteri, i una tecnologia d’ADN que incorpora elements per estimular la resposta immune del pacient.

Es preveu que la vacunació indueixi una resposta immunitària robusta en àmplies poblacions diana i que tingui un excel·lent perfil de seguretat, per la qual cosa es podria destinar a la població adulta en general, amb un èmfasi especial en grups d’alt risc, com les persones immunocompromeses i/o amb estades llargues en hospitals i centres sanitaris. A més, gràcies a la flexibilitat de la tecnologia utilitzada, en el futur es podrien desenvolupar vacunes similars contra altres patògens de preocupació clínica.

D’una altra banda, la investigadora Adelaida Garcia, de l’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona (IDIBGI), participa en un projecte liderat per Óscar Pozo, de l’Hospital del Mar Research Institute, per crear un nou sistema de presa de mostres per facilitar el diagnòstic precoç de càncer de pàncrees.

El diagnòstic precoç seguit de l’extirpació quirúrgica completa del tumor és, avui dia, l’única teràpia potencialment curativa per a càncers com el de pàncrees. Tanmateix, encara no hi ha proves diagnòstiques prou sensibles i específiques que permetin detectar aquest tipus de tumor en etapes primerenques.

En estudis previs l’equip ha identificat una firma de 7 metabòlits presents a la sang que permet distingir entre persones que tenen càncer de pàncrees, fins i tot en estats inicials, i persones sanes o amb pancreatitis crònica. Així mateix, ha pogut establir per a cada metabòlit els llindars de concentració, els quals faciliten la interpretació clínica de les anàlisis.

Un dels inconvenients d’aquest nou sistema de diagnòstic, que en dificulta la translació a la clínica és la necessitat de preservar la integritat dels metabòlits durant el transport. Actualment, les mostres es transporten congelades. L’objectiu del present projecte, que rep també 50.000 euros de la Fundació ”la Caixa”, és simplificar la recol·lecció i l’enviament de mostres per mitjà de l’ús de dispositius de gotes de sang seca, sense que això afecti la sensibilitat i la fiabilitat del sistema diagnòstic, per la qual cosa es testaran diferents tipus de dispositius.

Resultats de la convocatòria 2023

Per àrea de negoci, 13 dels projectes pertanyen a l’àmbit de teràpies, 9 a diagnòstic, 5 a dispositius mèdics i 2 a salut digital. Pel que fa al finançament, els premiats reben, en funció del grau de maduresa del projecte, entre 50.000 i 500.000 euros per desenvolupar-lo en els 2 anys següents. En aquesta convocatòria, 15 projectes han accedit a la fase 1 (fins a 50.000 euros); 12, a la fase 2 (fins a 150.000 euros), i 2, a la fase 3 (fins a 500.000 euros). El programa permet que, quan els projectes assoleixin fites específiques de desenvolupament i després d’una valoració per part del comitè d’avaluació, puguin avançar cap a fases posteriors amb un finançament més alt. 

Els premiats ―d’entre més de 300 sol·licituds rebudes― han estat avaluats per un panell d’experts i professionals internacionals de l’àmbit de les ciències de la vida i la salut. 

CaixaImpulse Innovació presta suport a projectes biomèdics en l’àmbit de la innovació i la transferència ajudant els investigadors a validar els seus actius i a definir la seva estratègia d’explotació i valorització per acostar els projectes al mercat, per la qual cosa a més de suport econòmic també accediran a mentoria, consultoria i acompanyament per part d’experts internacionals en diferents àmbits de l’ecosistema de la innovació. Així mateix, els investigadors que lideren projectes en la fase 2 rebran formació especialitzada durant 4 setmanes, repartides entre Barcelona i Madrid, sobre transferència de tecnologia, legislació sobre propietat intel·lectual, presentació als inversors i tancament d’acords comercials.

La convocatòria es duu a terme en col·laboració amb Caixa Capital Risc, un dels inversors principals de venture capital a Espanya, amb més de vint anys d’experiència. A més, a Portugal, la convocatòria es fa en partenariat amb la Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT), del Ministeri de Ciència, Tecnologia i Ensenyament Superior de Portugal, que subvenciona dos dels projectes portuguesos seleccionats.

La Fundació ”la Caixa” manté el seu compromís amb la innovació i la transferència en biomedicina i salut des del 2015, quan l’entitat va crear el primer programa de suport. Fins avui, la Fundació ”la Caixa” ha destinat 21,3 milions d’euros a donar suport a 202 projectes, els quals han derivat en la creació de 42 spin offs (empreses derivades), que al seu torn han aconseguit cofinançament addicional, a través d’altres convocatòries competitives o inversors privats, per valor de més de 100 milions d’euros.