El Servei d’Anatomia Patològica de l’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta i del Santa Caterina ha vist reafirmada per part de l’Entitat Nacional d’Acreditació (ENAC) l’elevada competència tècnica a l’hora d’estudiar i analitzar les mostres biològiques d’origen humà. El reconeixement s’ha traduït en l’obtenció del certificat ISO15189, que acredita que el Laboratori disposa d’un sistema de gestió de la qualitat consolidat i eficient, la competència del seu personal i la capacitat de generar resultats tècnicament validats.

L’acreditació valora el procediment complet que es realitza en patologia ginecològica, que inclou els estudis de citologies, biòpsies i peces quirúrgiques, així com l’anàlisi molecular del virus del papil·loma humà (VPH).

«La certificació suposa un reconeixement a la tasca que hem desenvolupat durant més d’un any per actualitzar processos interns, amb l’assessorament d’una empresa especialitzada en acreditacions de serveis d’anatomia patològica», explica el doctor Eugeni López Bonet, cap del Servei d’Anatomia Patològica del Trueta i del Santa Caterina.

L’acreditació, que cal renovar periòdicament, reflecteix de manera objectiva la qualitat i competència del servei, així com el seu compromís per oferir seguretat en el tractament de les mostres estudiades. En aquest sentit, s’adverteix com una garantia del bon funcionament del Laboratori i la seva capacitat de satisfer els requisits tècnics necessaris per assegurar una informació bàsica per al diagnòstic clínic.

El servei examina les mostres tissulars, citològiques i de fluids orgànics amb l’objectiu de diagnosticar les malalties dels pacients i poder assistir la presa de decisions terapèutiques dels facultatius de les diverses especialitats assistencials.