Els nens d’entre un any i 4 anys que passen moltes hores davant les pantalles estan més exposats a patir retards en el desenvolupament i a mostrar comportaments agressius. Així ho assegura un estudi de la Universitat de Girona realitzat amb amb quatre centres de desenvolupament infantil i atenció precoç (CDIAPs) de les comarques gironines i un d’Osona a partir del seguiment d’una mostra de 164 nens des d l’any 2019. Només el 2,6% d’aquests infants no tenien cap contacte amb cap tipus de pantalla. La resta consumien diàriament mòbils, tauletes o televisió.

«S’observa una relació entre més hores de consum de pantalles i major retard en el desenvolupament en les àrees personal-social, de motricitat fina i total, de llenguatge expressiu i de l’àrea cognitiva», asseguren els responsables de l’estudi en una nota de premsa. Així mateix, i en relació a la conducta, expliquen que quantes més hores passen els nens davant d’una pantalla, hi ha més risc de «comportament d’ansietat, reactivitat emocional, retraïment social, dificultats en el desenvolupament de les habilitats socials i en el comportament oposicionista desafiant». Segons l’estudi, «a més moments del dia usant les pantalles augmenta la conducta agressiva en l’infant». 

Si s’analitzen els diferents moments del dia d’ús, les dades indiquen que el fet de deixar les pantalles abans d’anar a dormir, per menjar o per jugar a casa, tenen relació amb l’ansietat-depressió, l’agressivitat i les dificultats d’atenció, respectivament. Per contra el joc lliure, el joc tranquil i el joc de rol, ajuden a disminuir la reactivitat emocional, l’ansietat i a millorar el desenvolupament social i del llenguatge.

Els autors de l’estudi demanen «evitar l’exposició a les pantalles als infants de 0-3 anys» i incentivar «la interacció i el contacte social directa, així com, el joc lliure, el tranquil i el de rol com a formes per a millorar i ajudar al desenvolupament psicomotor, emocional i l’autoregulació de l’infant».

També insten els pares a deixar d’usar les pantalles com a recurs tranquil·litzador o «cangur digital» en moments en que els adults fan altres tasques.