Diari de Girona

Diari de Girona

El Trueta atén un 48% més de casos d’agressió sexual en dos anys

Girona és una de les regions sanitàries on el SEM ha fet més assistències amb un total de 62, 16 de les quals són menors d’edat

L'entrada d'Urgències de l'hospital Josep Trueta en una imatge d'arxiu. DdG

L’hospital Trueta ha atès, aquest any, 49 dones amb diagnòstics informats d’agressió sexual, segons el registre d’Urgències de l’Institut Català de la Salut (ICS) fins al 3 de novembre. Es preveu que, un cop acabat l’any, les xifres s’estabilitzin i siguin similars a les de l’any passat, quan se’n van atendre 51.

Malgrat tot, són dades molt elevades si es comparen amb les del 2021 o les d’abans de la pandèmia. De fet, quan encara no ha finalitzat l’any, ja s’han atès un 48% més de casos que el 2021, quan n’hi va haver 33; mentre que el 2019 en van ser 32. El 2020 se’n van atendre només 12, una xifra molt esbiaixada que es deu a l’impacte de la pandèmia.

Pel que fa a les Urgències de l’hospital Santa Caterina, es produeix una evolució similar tot i que hi ha bastants menys casos, tenint en compte la proporció de la població. En aquest cas, el creixement es nota més en l’últim any. De fet, en els deu primers mesos del 2023 s’han atès onze pacients, quatre més que l’any passat. El 2021 també n’hi va haver set; mentre que el 2020 en van ser vuit i, el 2019, deu.

Finalment, aquest diari també ha tingut accés a les dades dels hospitals de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva (CSMS), és a dir, el de Blanes i el de Calella. El més destacat és que són molt elevades, tenint present que la població de referència és bastant menor a la del Trueta. També es pot observar que no hi ha hagut gaire evolució els últims anys, excepte el 2020. Enguany han atès 51 dones; mentre que l’any passat en van ser 48; el 2021, 41; el 2020, 13 i el 2019, 47.

Pel que fa al global de Catalunya, els diferents serveis assistencials del Sistema de Salut van detectar 6.608 casos de violència masclista contra les dones durant el 2022, un 26,1% menys que el 2021 que van arribar als 8.944. Són dades fetes públiques avui per l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS), coincidint avui, 25N, amb el Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència vers les Dones.

Segons l’informe de l’AQuAS, dels 6.608 casos detectats, el grup d’edat amb un major nombre d’episodis de violència masclista ha estat el de 16 als 44 anys (54,4%) seguit del grup d’edat de 45 a 64 anys (19,4%).

Segons el nivell socioeconòmic, el 61,9% dels casos pertanyen al col·lectiu de dones amb rendes inferiors als 18.000€ anuals i el grup d’exempts de copagament (que perceben rendes d’inserció o altres prestacions socials) representen el 23,6% de les deteccions per violència masclista. 

Des de l’òptica territorial i segons les Àrees de Gestió Assistencial (AGA), s’observa com les Àrees de Gestió Assistencial de Barcelona Nord, Barcelonès Nord i Baix Maresme, i Baix Llobregat Centre i l’Hospitalet Nord són les que tenen més casos detectats amb un total de 1.432 casos en el conjunt, representant el 21,7%. 

L’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) avalua diversos aspectes de la qualitat de les polítiques públiques en matèria de violència masclista en l’àmbit de la salut, a petició del Departament de Salut.

L’AQuAS se centra en les anàlisis qualitatives, enfocades a facilitar la millora continuada de les eines i recursos per als professionals de la salut en l’atenció i l’abordatge de la violència masclista, a partir de la col·laboració amb diferents agents socials.

Assistències del SEM

D’altra banda, el Sistema d’Emergències Mèdiques, el SEM, ha atès 457 persones amb sospita de violència sexual a Catalunya entre gener i setembre d’aquest 2023, un 30,5% més respecte al mateix període de l’any anterior (443 casos). El 91% dels casos són dones (418). Pel que fa a menors, s’han fet 87 assistències, que representen el 19% de les atencions totals.

Per regions sanitàries, on el SEM ha fet més assistències ha estat a Barcelona ciutat (173); seguit de la Metropolitana Nord (88), Metropolitana Sud (73) i Girona (62). A les comarques gironines, 29 pacients eren adults de més de 25 anys; seguidament hi havia dinou joves d’entre 18 i 25 anys; set menors d’entre 16 i 17 anys i, finalment, set menors de menys de setze anys.

A més, l’equip de psicòlegs del SEM ha fet 92 assistències amb atenció psicològica especialitzada a centres hospitalaris en aquest mateix període de 2023.

L’assistència psicològica s’ofereix a la persona afectada quan es considera necessària per part dels professionals i pot ser activada pels mateixos equips del SEM, per part dels altres cossos d’emergències o pel mateix centre sanitari. El SEM compta des del 2021 amb un procediment d’atenció a les persones amb sospita de violència sexual. El codi 3.71 estableix una resposta immediata, equitativa a tot el país i coordinada amb la resta del Sistema de Salut i els altres cossos d’emergències. Amb aquest procediment, s’ofereix a la persona afectada un acompanyament integral durant tot el procés d’assistència posterior a l’agressió i es procura que tingui un únic interlocutor, per evitar que es produeixi la revictimització. 

Compartir l'article

stats