La Fundació Escola-Empresa Bernat de Vallespirans engega una nova etapa. L’entitat incorpora més centres educatius, institucions i empreses al seu patronat i defineix un nou catàleg de serveis per a reforçar la col·laboració entre el món educatiu i empresarial, amb l'objectiu d'impulsar la Formació Professional especialitzada en el mercat laboral.

L’Auditori de l’Ateneu de Banyoles va acollir ahir al vespre l’acte de presentació de la nova etapa de la Fundació Escola-Bernat de Vallespirans. L’entitat es va crear l’any 1997 de la mà de l’institut Josep Brugulat de Banyoles, el Consell Comarcal del Pla de l’Estany i empresaris a títol individual, amb el suport de l’Ajuntament de Banyoles, per tal de fer de nexe entre el món formatiu i l’empresarial.

Amb la nova etapa que es va presentar ahir, al patronat de la Fundació s’hi afegeixen ara els tres instituts públics de la comarca (els instituts Josep Brugulat, Pla Estany i Pere Alsius), l’Ajuntament de Banyoles i el Consell Comarcal del Pla de l’Estany, a més de representants del món empresarial tant de Banyoles i comarca com d’altres municipis propers.

El president de la Fundació Escola-Empresa i director de l’institut Josep Brugulat, Rafel Juanola, va destacar que “la Fundació es va crear l’any 1997, va tenir un període en què va estar fent centenars de cursos i gestionant beques a estudiants de Formació Professional, però després del canvi de l’ FP, però també per la crisi econòmica de l’any 2008, va quedar com aturada” i va afegir que “han anat passant els anys, però pensem que ha arribat el moment, també perquè ens ho demana el teixit empresarial de la comarca que demanen perfils professionals que no fem als instituts, de tornar-la a engegar”. A més, va afegir que “les sinergies creades entre els instituts de Formació Professional i les empreses són excel·lents. Ara bé, la complexitat dels canvis socials i empresarials dels darrers anys fan necessària la intervenció d’una entitat com la fundació, que des d’un punt de vista global, permetrà agilitzar tràmits i accelerar la resposta a les necessitats de tots els grups d’interès”.

Per la seva banda, la regidora de Promoció Econòmica, Anna Tarafa, va remarcar que “la societat evoluciona, les persones, les empreses, i també han evolucionat els cicles formatius, la Formació Dual, les empreses, les necessitats de les persones i les necessitats del mercat laboral, amb una demanda creixent de mà d’obra especialitzada que, a vegades, no s’arriba mai a cobrir i també ha d’evolucionar la Fundació Bernat de Vallespirans”.

Des del Consell Comarcal del Pla de l’Estany el seu president, Francesc Castañer, va destacar que “la nostra és una comarca petita però que té una gran energia en el món empresarial molt representat per la petita i mitjana empresa. És imprescindible que treballem des de tots els àmbits per fomentar aquesta energia. La fundació ha de ser la primera porta al món laboral dels joves de la comarca per continuar aquest camí”.

Nous objectius

Als objectius inicials de facilitar la relació entre el món educatiu i l’empresa i d’ajudar a promoure les pràctiques empresarials, la Fundació Bernat de Vallespirans treballarà també per oferir un catàleg de serveis que permeti donar resposta a les necessitats actuals de professionals especialitzats i per fer la Fundació sostenible i viable econòmicament al llarg del temps. En aquest sentit, la Fundació oferirà formacions a mida de les necessitats del territori, donarà resposta a la manca de professionals qualificats en diferents oficis, procurarà un futur a les persones joves donant-los l’oportunitat d’aprendre un ofici, fomentarà i facilitarà la formació continuada als professionals del territori, defensarà i promourà els oficis com una opció de futur amb possibilitats de creixement personal i professional i assessorarà i fomentarà el reconeixement formatiu.

Prop de 2.000 formacions

Durant aquests més de 25 anys, la Fundació Escola-Empresa Bernat Vallespirans ha ofert un centenar de cursos diferents que han permès que unes 2.000 persones del Pla de l’Estany s’hagin format i especialitzat en àmbits com la fusteria, l’electricitat, la mecànica o l’administració.