Girona és la província on la població és més saludable si prenem de referència el pes de mitjana. Aquesta és una de les conclusions extretes de la investigació elaborada per un equip del Centre Nacional d’Epidemiologia de l’Institut de Salut Carlos III i de l’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició, que calcula la prevalença a Espanya de l’obesitat i sobrepès, amb informació sobre població adulta i infantil i dades distribuïdes per sexe, edat, localització geogràfica i variables socioeconòmiques.

De fet, segons aquest estudi, Girona és la província on la població té menys obesitat, amb un 13,9%, per davant de Lleó (14,1%), Madrid (14,6%), Àvila (14,7%) i Sant Sebastià (14,7%).

A l’altra cara de la moneda hi ha províncies com Badajoz o Lugo on l’obesitat és present en més d’una quarta part de la població. L’estudi mostra que és més freqüent a les zones sud, nord-oest i Illes Canàries del país.

Per altra banda, si tenim en compte els mapes que representen la prevalença d’obesitat per a homes i dones, s’observa que és més alta en homes que en dones i les províncies on el percentatge és més alt estan situades a la meitat sud del país, encara que també en alguna de la zona nord-oest. En el cas de les dones, la distribució de les prevalences segueix un patró geogràfic similar.

Prevalença d'obesitat per província al total de participants a l'estudi DdG

Tant en homes com en dones, el percentatge d’afectació a la província de Girona també és el més baix, amb un 13,3 i un 14,5% respectivament. En aquest cas, doncs, no se segueix el patró d’altres àmbits geogràfics, on hi ha més obesitat en homes que en dones.

Seguidament, pel que fa al sobrepès, Girona també se situa entre les províncies amb més bones dades, amb un percentatge del 34%, just per darrere de Conca, que té un 33,5%. Pel que fa als homes, el percentatge s’eleva fins a un 43,9% i, quant a les dones, fins al 24,4%. En aquest cas, doncs, sí que hi ha una diferència clara i se segueix la mateixa tendència que la resta d’Espanya.

Més de la meitat de la població espanyola, de mitjana, té excés de pes. Són poques les províncies en què el percentatge se situa per sota del 50%. Excepcionalment, només hi ha Madrid (49,5%) i Girona (47,9%), que presenta la millor dada.

On hi ha més normalitat de pes

Les comarques gironines també tenen la millor dada pel que fa al pes normal. I és que la prevalença és del 49,4%, amb un percentatge més elevat en dones que en homes. Les províncies on el percentatge de població amb pes normal és més gran, tant en homes com en dones, es troben situades principalment a la meitat nord i est del país, incloses les Illes Balears.

La província on l’índex de massa corporal (IMC) mitjà és més baix, tant per a homes com per a dones, és Girona, on només és de 24,8 kg/m2 en homes (també a Madrid) i en les dones, 26,2 kg/m2.

A l’altre extrem, les províncies amb l’IMC mitjà més gran són Lugo en el cas dels homes (27,5 kg/m2) i en el cas de les dones Lugo i Badajoz (28,0 kg/m2).

En els resultats en global, es parteix de l’anàlisi de la informació recollida el 2020 per a l’enquesta Ene-Covid, coordinada per l’Institut Carlos III, que va estudiar la seroprevalença de la infecció per covid -19 a Espanya. En aquest treball hi participaren 57.131 persones adultes i 10.543 nens.

L’estudi sobre obesitat en persones adultes, publicat a la revista Frontiers in Public Health, assenyala que un 55,8% de la població més gran de 18 anys resident a Espanya el 2020 presenta excés de pes, un percentatge que se situa en un el 18,7% referit a l’obesitat, i en un 37,1% al sobrepès. La prevalença d’obesitat extrema gairebé arriba a un 5% de les persones adultes (4,9%). I la prevalença torna a ser més gran en homes.

La magnitud de les diferències interprovincials, fins i tot dins d’una mateixa comunitat autònoma, manifesta la importància de l’anàlisi poblacional per províncies.

Les persones amb menys estudis tenen més sobrepès

Pel que fa a les variables socioeconòmiques, s’observa que la prevalença de sobrepès és més gran entre les persones amb menys nivell d’estudis i en les que viuen en seccions censals amb baix nivell de renda relativa respecte a la seva província; aquestes diferències són més marcades en les dones que als homes. No hi ha diferències rellevants entre persones espanyoles o estrangeres. També s’observa que la prevalença de sobrepès és més gran entre les persones amb discapacitat. Finalment, la prevalença és una mica més gran als municipis petits que a les grans.