Els pacients de la Selva són els que més han d’esperar per anar amb l'especialista

La demora de primeres visites a Girona és de tres mesos amb almenys quatre especialistes per sobre la mitjana

Nou aparell de TACs de l'hospital de Blanes.

Nou aparell de TACs de l'hospital de Blanes. / CSMS

Laura Teixidor

Laura Teixidor

En els darrers mesos, la majoria d’activitat assistencial s’ha anat recuperant després de l’impacte de la pandèmia, en què les diverses onades de la covid-19 van repercutir en els hospitals i centres d’atenció primària. Aquesta millora, tot i que s’ha anat reflectint en les intervencions quirúrgiques, no s’ha notat de la mateixa manera en tots els àmbits.

I és que l’espera dels pacients per a visitar-se amb un especialista en la sanitat pública continua sent molt elevada. Però la demora no és la mateixa per a tots els pacients, depèn de l’especialitat, ja que algunes generen més demanda tenint en compte que hi ha menys professionals. Per altra banda, la zona geogràfica també és un factor a tenir en compte. Segons dades en el tancament de l’any passat, els pacients de la Selva Marítima són els que tenien més temps d’espera de mitjana per a visitar-se per primera vegada en més especialitats, que són les de digestologia (nou mesos), al·lèrgia (cinc mesos), neurologia (quatre mesos i mig), traumatologia (tres mesos i mig), otorrinolaringologia (poc menys de tres mesos), cardiologia (dos mesos i mig) cirurgia general (poc més de dos mesos) i la resta d’especialitats (gairebé set mesos de mitjana entre totes).

Aquests especialistes visiten als hospitals de Blanes i Calella, ja que tenen serveis compartits i, en alguns casos, hi ha un únic servei per als dos hospitals que dona cobertura a la Selva Marítima i l’Alt Maresme, totes dues zones pertanyents a la Regió Sanitària de Girona. És per això que l’espera s’allarga bastant per sobre de la mitjana de Girona, que és de tres mesos, tot i que cada especialitat té una mitjana diferent.

Si es compara amb altres hospitals gironins, hi ha alguns casos amb una demora considerable, com per exemple per visitar-se amb l’especialista de digestologia, que causa una espera de mitjana a Girona és de 190 dies i als hospitals de Blanes i Calella és de 275; o l’especialitat de traumatologia, amb una espera 22 dies superior a la mitjana gironina. Finalment, la resta d’especialitats són les que presenten més diferència, amb setanta dies més que la mitjana.

Espera a altres hospitals

Per altra banda, el següent hospital amb més temps de demora per a visitar-se amb l’especialista és el Santa Caterina de Salt, que té com a població de referència part del Gironès i l’interior de la Selva. D’aquesta manera, tota la població de la Selva acaba sent la més afectada, tant els habitants que tenen els hospitals de Blanes i Calella de referència, com els que tenen el de Salt.

Les tres especialitats amb més temps d’espera són oftalmologia (gairebé sis mesos), urologia (més de quatre mesos) i ginecologia (gairebé tres mesos). En aquests tres casos, els hospitals de Blanes i Calella són els següents amb més temps d’espera.

Finalment, l’hospital de Palamós és el que té més temps d’espera per a visitar-se amb el dermatòleg, amb setanta dies de mitjana.

La llarga espera ha fet que molts gironins acabin recorrent a la sanitat privada, on també s’està notant la demora, sobretot en algunes especialitats com dermatologia i neurologia. L’informe RESA 2023 de la Fundació Institut per al Desenvolupament i Integració de la Sanitat (IDIS) constatava que el temps mitjà d’espera per a la primera cita a les consultes externes privades puja de 12,2 a 15,9 dies en especialitats com ara oftalmologia, ginecologia, traumatologia i dermatologia. De fet, cal tenir present que, juntament amb cirurgia plàstica, l’especialitat de dermatologia és de les que s’esgota més ràpidament en la tria dels MIR. L’Acadèmia Espanyola de Dermatologia i Venereologia també destaca que des del 2019 és l’especialitat preferida dels MIR.

Subscriu-te per seguir llegint