Els equips d'atenció a domicili atenen més de 30 joves gironins amb trastorns mentals i de conducta en dos anys

Es tracta de persones d'entre 12 i 25 anys i s'associa habitualment al consum de substàncies

Un equip guia del parc hospitalari Martí Julià

Un equip guia del parc hospitalari Martí Julià / Salut

ACN

Els equips d'atenció a domicili ha atès en els darrers dos anys 32 joves gironins amb trastorns mentals i de conducta disruptiva. Es tracta d'equips que acudeixen al lloc de residència d'aquestes persones i és allà on fan l'atenció. Els usuaris d'aquest servei són joves d'entre 12 i 25 anys amb problemes d'alta complexitat i que habitualment estan associats al consum de substàncies. Dos anys després de la posada en marxa d'aquests equips -n'hi ha deu repartits per tot el país- els professionals constaten que el fet de donar l'atenció al domicili afavoreix la recuperació d'aquestes persones. Cada equip està format per una psiquiatra, una psicòloga clínica, una treballadora social i una infermera especialitzada en salut mental.

La intervenció pot anar des de dos mesos i fins a un any, en funció de cada cas. Els equips d'atenció a domicili dissenyen un pla terapèutic individualitzat que contempla el tractament mèdic i psiquiàtric, el treball sobre el vincle relacional i suport psicològic, la intervenció familiar, la intervenció en els episodis de crisi i la reducció de riscos, la intervenció en el medi social, educatiu o laboral de la persona atesa i la seva recuperació funcional i inclusió en els diferents entorns (educatiu, laboral i social).

En aquest pla hi participen tant el pacient com la seva família i els diferents professionals de la xarxa social, educativa o judicial. Això fa que es generi una unió de treball conjunt que afavoreix també a la recuperació de la persona, a més de millorar l'atenció que se li dona.

Cada cas es valora i aprova per la comissió tècnica i operativa (CTO) de la Regió Sanitària de Girona, que està integrada per professionals de la salut mental i les addiccions de l'Institut d'Assistència Sanitària (IAS) representants dels serveis de Salut, Drets Socials, Educació, Justícia i les entitats Support-Girona i Comunitat Terapèutica del Maresme. És precisament aquesta comissió la responsable de mobilitzar els recursos que necessita el jove o l’adolescent al territori.

A les comarques gironines, un 31% dels joves tractats per l'equip responen a un trastorn de la personalitat i a un trastorn de l’espectre autista a parts iguals. A més, hi ha un 16% que té diagnosticat un trastorn afectiu, com l'ansietat o la depressió i un 13% més amb trastorn de conducta.

El 9% restant són persones amb un trastorn per abús de substàncies, síndrome alcohòlic-fetal o valorats amb un estat mental d’alt risc. Per sexes, un 55% són dones, mentre que el 45% són homes.