Després de l’impacte de la pandèmia, Salut va impulsar un pla de millora d’accessibilitat al sistema sanitari per evitar les llargues esperes que s’havien acumulat degut a la covid-19. L’accessibilitat s’inicia quan es genera una demanda d’atenció a la ciutadania que sol·licita la intervenció d’un altre servei i finalitza quan aquesta demanda s’ha resolt.

El març de l’any passat, Salut va iniciar aquest pla amb uns objectius concrets, tant a hospitals com a centres d’atenció primària per tal de millorar el termini de resolució i els temps d’espera. En el cas dels CAPs, es va fixar que el 70% de les sol·licituds de visites s’atenguessin abans de cinc dies i que el 90% es pogués atendre en deu dies. Segons dades actualitzades, en el cas de la Regió Sanitària de Girona, el 67,78% de visites s’atén abans dels cinc dies i el 82,61% abans dels deu dies. Per tant, no ha assolit els objectius.

El gerent de Salut a Girona, Jaume Heredia, matisa que «tots els equips d’atenció primària han millorat i les xifres s’acosten molt als objectius fixats, a més, se situen 4 punts per sobre de la mitjana catalana». També afegeix que són casos no urgents i que els urgents s’atenen dins els terminis fixats.

Malgrat tot, admet que encara hi ha millora i, per això Salut donarà un nou impuls a la Programació per motius, una eina que permetrà a la ciutadania accedir a l’atenció primària de forma més resolutiva. Permet que qualsevol ciutadà pugui detallar el motiu de la seva consulta, des de la cura d’una ferida, un problema físic o la gestió de tràmits administratius. A través d’un algoritme, es preveu agilitzar i facilitar l’accés a l’atenció primària, ja que permetrà programar el tipus de visita que millor s’adapti a les necessitats de cada usuari.

Impuls del nou sistema

 Aquesta eina s’ha testat com a pla pilot el 2023 a 14 equips d’atenció primària distribuïts per tot el territori, entre els quals hi ha el d’Arbúcies-Sant Hilari Sacalm. Fins ara es determinaven 34 motius de consulta però en la següent fase, s’amplien fins a 285. «Uns motius que han de permetre prioritzar aquells que necessiten ser visitats en 24 hores, amb més celeritat (cas d’algú que té febre), dels que poden esperar uns dies, 3-5 dies (cas de qui té un mal d’esquena de fa uns mesos), i no passa res», va detallar el conseller de Salut, Manel Balcells, qui va afegir que el sistema «ha de permetre ajustar molt més la visita que demana l’usuari –presencialment o per telèfon– i que l’atengui el professional corresponent: ja sigui a infermeria, o per motius administratius o pediatria entre d’altres».

Aquesta eina actualitzada s’estendrà a vuit equips gironins més: Girona 2 (Can Gibert del Pla), Girona 4 (Taialà-Girona), Breda-Hostalric, Tordera, Blanes, Calella, Palafrugell i Sils-Maçanet de la la Selva-Vidreres. 

Està previst que abans que acabi l’any el programa s’estengui a tots els centres de Catalunya. Per tal que els professionals puguin resoldre d’una manera àgil els problemes de salut de la ciutadania, s’ha prioritzat la resolució de la demanda assistencial menys complexa per part de les infermeres. Així, a desembre del 2023, 3 de cada 10 usuaris que han accedit a l’atenció primària han resolt la seva visita per part d’infermeria seguint els protocols establerts.

Per altra banda, l’atenció primària ha millorat en resolució pel que fa a les proves diagnòstiques i en algunes intervencions com les ecografies i les infiltracions. El desembre de 2023 va arribar al pic superior a les 16.000 ecografies abdominals i a les 21.000 infiltracions realitzades.

Metges demanen que els incentius arribin a les ciutats

El sindicat Metges de Catalunya (MC) considera que el pla d’ocupació de places de difícil cobertura en l’àmbit rural a l’atenció primària és un «bon punt de de partida» per començar a trobar solucions al dèficit de personal mèdic a les àrees allunyades dels nuclis urbans però considera que no es pot limitar a l’àmbit rural. En aquest sentit, l’organització posa com a exemple els centres de l’àrea metropolitana de Barcelona que en els darrers mesos s’han trobat amb dificultats per trobar substituts per cobrir baixes i jubilacions de la seva plantilla.