Més de mig milió de persones van circular per les vies verdes de les comarques gironines durant el 2023. Concretament, van ser 600.000 usuaris, una xifra que suposa un nou rècord -superant per gairebé 65.000 habitants la marca de 535.122 registrada l’any 2021- pel Consorci de Vies Verdes de Girona, l’òrgan encarregat de supervisar aquells trajectes desenvolupats sobre trams ferroviaris desafectats del trànsit i, sobre camins de la natura que es poden utilitzar per a fins recreatius, anomenats «vies verdes».

L’any passat, es van registrar 1.141.951 usos, la qual cosa representa aproximadament 600.000 usuaris, ja que segons informa la institució de la Diputació de Girona, per tal de saber quants usuaris han passat per cada via verda, cal corregir la dada dels usos i fer-ne estimacions a partir d’indicadors. D’acord amb l’estudi realitzat el 2018 sobre el perfil d’usuaris i l’impacte econòmic d’aquestes vies -el qual va indicar que aquell any es van generar 3,5 milions d’euros i 63 llocs de treball amb 277.795 usuaris- el 80% dels usuaris fan el trajecte d’anada i de tornada pel mateix camí. 

Usos en bicicleta per mesos en període. Consorci Vies Verdes de Girona

Usos totals per rutes, 2023 Consorci Vies verdes de Girona

De Girona a Cassà

Pel que fa a la ruta que va registrar un nombre més elevat d’usos a les comarques gironines, va ser, sense cap mena de dubte, la de Girona a Cassà, coneguda com el Carrilet II nord, amb un total de 364.699 usos. Aquest és un dels trams més freqüentats pels usuaris, ja que està situat a la capital de la província. Seguidament, el trajecte sud d’aquesta mateixa ruta també va ser dels més utilitzats, el de Cassà de la Selva fins a Sant Feliu de Guíxols, amb un total de 233.705 usos. I en tercera posició, va quedar la ruta del Carrilet I nord, d’Olot a Amer, amb 168.702 usos.

Una altra de les dades a destacar és que el 57% de les persones que van passar per les vies verdes ho van fer a peu i el 43% restant en bicicleta. Els usos a peu, han augmentat el 2,5%, en comparació amb l’any anterior, passant de 545.591 usos a 559.131.

«L’augment dels usos a peu, tot i que segur que hi ha diversos factors, crec que és degut, principalment, perquè per als residents la via verda és un element que forma part del seu dia a dia. El fet de poder sortir a passejar o a córrer, fa que més població local vagi més a peu que en bicicleta. Els veïns més propers a la via verda cada cop l’utilitzen més i no només per una única finalitat i no tan sols els caps de setmana», explica el gerent del Consorci Àngel Planas.

Concretament, hi ha una ruta que destaca pel nombre d’usos a peu: el Carrilet II, de Girona fins a Sant Feliu de Guíxols, tant en el tram nord com en el tram sud. En el tram nord, la gran majoria dels usos es concentren els mesos d’abril, maig i juny, mentre que en el tram sud es concentren durant els mesos de juny i juliol. Cal tenir en compte que aquest trajecte correspon a la zona més propera a la Costa Brava, on durant els mesos d’estiu té lloc la temporada alta turística.

L’estacionalitat de les bicicletes

En els usos en bicicleta, a diferència dels vianants, l’estacionalitat és més pronunciada en totes les rutes. Els ciclistes comencen a augmentar a la primavera, a partir dels mesos de març i abril; aquest darrer mes és el que té un pic més elevat d’afluència. Seguidament, el mes següent que experimenta un creixement és l’agost, coincidint amb la temporada turística. I finalment, tot i que en un grau més baix, també es produeix un augment dels ciclistes durant els mesos de tardor, especialment a l’octubre, segons indiquen les dades facilitades pel Consorci de Vies Verdes de Girona. 

Actualment, el Consorci compta amb nou comptadors: set de fixos instal·lats en les diverses rutes de vies verdes, un a la ruta Pirinexus Litoral i un de mòbil per a la ruta de l’EuroVelo 8.