Nacions Unides cita l’entitat gironina Support com a referent en la discapacitat

L’informe de l’Alt Comissionat per als Drets Humans destaca com a bona pràctica el sistema implantat per a la inclusió en la comunitat

L’entrada de la seu de Support a Girona. Firma.

L’entrada de la seu de Support a Girona. Firma. / Fundació Support

Laura Teixidor

Laura Teixidor

El darrer informe de l’Alt Comissionat per als Drets Humans de Nacions Unides (ACNUDH) destaca Support-Girona —entitat catalana dedicada al suport jurídic i social de les persones amb discapacitat— com a referent internacional en bones pràctiques dels sistemes de suport per a la inclusió en la comunitat de les persones amb discapacitat.

Aquest informe, que es presentarà en el proper període de sessions del Consell de Drets Humans, fa un seguit de recomanacions en relació amb diferents àrees d’actuació que els estats haurien de tenir presents per desenvolupar sistemes de suport basats en drets (model de governança, de prestació social, de finançament i incentius, política d’habitatge i desinstitucionalització, o desplegament de tecnologies, entre altres) i destaca les bones pràctiques detectades a nivell mundial. 

Concretament, en l’apartat dedicat a la capacitat jurídica diu textualment: «Tot i que s’ha progressat en el reconeixement legal del suport per a l’adopció de decisions, les actituds socials i els serveis dels Estats no han avançat al mateix ritme. Normalment, les organitzacions de la societat civil, especialment les organitzacions de persones amb discapacitat, encapçalen les iniciatives a títol experimental. Alguns exemples d’iniciatives positives finançades per l’Estat són: el programa Supported Decision-Making New York, que ajuda les persones a subscriure convenis de suport per a l’adopció de decisions; i Support-Girona, a Catalunya, que ofereix suport en la presa de decisions a persones que afronten situacions complexes».

L’informe també cita un programa de Nova York que ajuda les persones en convenis d’adopció de decisions

El suport a la presa de decisions fa referència a pràctiques, acords, relacions i ajustaments dissenyats per a què les persones amb discapacitat puguin prendre les seves pròpies decisions sobre el seu trajecte de vida, incloent-hi la manera en com aquestes decisions es comuniquen i es porten a la pràctica. Tot i que fa més de dos anys que va entrar en vigor la reforma de llei de la capacitat jurídica (llei estatal 8/2021 i decret llei català 19/2021), les persones amb discapacitat intel·lectual o psicosocial encara veuen restringit el seu dret a la capacitat jurídica i, en conseqüència, el dret a prendre decisions que afecten algunes àrees de la seva vida, per no comptar amb l’entorn o el suport adequat. Tampoc tenen a favor el reconeixement social d’aquest dret. 

Support-Girona, que atén 1.265 persones amb discapacitat, segons dades de tancament de 2023, fa més de nou anys que treballa perquè aquestes puguin exercir el màxim control i prendre (soles o amb suport) totes les decisions que afecten les seves vides: escollir a on i amb qui es vol viure, la rutina diària, les relacions personals, la roba, la nutrició, la higiene, la cura de la salut, els aspectes religiosos, culturals o sexuals.