Els Vayreda cedeixen el seu fons familiar a Olot

Consta de documentació, manuscrita i impresa, que data des dels anys 1415 fins a 1938

La família Veyreda amb l'alcalde d'Olot signant la cessió del fons familiar Veyreda.

La família Veyreda amb l'alcalde d'Olot signant la cessió del fons familiar Veyreda. / Ajuntament d'Olot

DdG

La junta de govern local d'Olot, del passat dijous 22 de febrer, va aprovar el contracte per a la cessió en comodat del Fons Família Vayreda. L’alcalde d’Olot, Josep Berga, i representants de la família van signar ahir l’acord per aquesta cessió amb destí a l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa.  

Quatre llibres i manuscrits que formen part del fons familiar Veyreda.

Quatre llibres i manuscrits que formen part del fons familiar Vayreda. / Ajuntament d'Olot

La cessió ha estat possible després que a l’any 2015 l’Ajuntament d’Olot proposés als germans Vayreda Casadevall la possibilitat de portar la documentació familiar a l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa. Al 2017 es va fer un primer inventari del fons, un instrument de descripció que ha facilitat la recollida ordenada i el posterior trasllat de la documentació a l’Arxiu, el passat 30 de gener.

Un dels llibres que formen part del fons familiar Veyreda.

Un dels llibres que formen part del fons familiar Vayreda. / Ajuntament d'Olot

El Fons Vayreda consta d’un gran nombre de plecs de documentació manuscrita i impresa que s’estén de 1415 a 1938 i que ocupa setze capses de trasllat. Hi destaca la que fa referència a la formació i la gestió del patrimoni (cases urbanes, masos, peces de terra, molins) i a la correspondència familiar i de negoci. També hi trobem documentació notarial (testaments, compravendes, concòrdies...) i curial (processos de cort, deposicions de testimonis, sentències...) i, en menor mesura, documentació municipal esparsa (crides, arrendaments de drets públics, certificacions...) i eclesiàstica (dotacions de beneficis, fundacions de causes pies, autèntiques de relíquies...). Finalment, també forma part de la donació un lligall de privilegis, mèrits i arbres genealògics de la casa Vayreda i els llinatges associats.

Els Vayreda són una família olotina de botiguers de teles i mercaders que van adquirir l’antic mas Reixac l’any 1667 i el van convertir en la seva casa pairal. Van esdevenir uns hisendats rurals ennoblits amb el títol de ciutadà honrat de Barcelona l’any 1799, que han proporcionat diversos notaris, doctors en medicina i destacats artistes locals. Van fundar El Arte Cristiano (1880), el primer taller d’imatgeria religiosa olotina, i la companyia elèctrica Soler y Vayreda (1893). En el segle XVIII, va incorporar els patrimonis Figuerola-Collferrer, d’Olot, i Busquets, barons de Gimenelles i Torregassa, al Baix Penedès.