El nivell de congestió als jutjats gironins és el més elevat dels últims set anys

Els òrgans judicials tenen més de 66.000 assumptes pendents a tràmit, un 13% més que l’any passat, i una xifra que dobla la de 2015

Els nou jutjats de violència contra la dona van ingressar mig miler d’assumptes, un 29% més

La façana dels jutjats de Girona, en una imatge d'arxiu.

La façana dels jutjats de Girona, en una imatge d'arxiu. / MARC MARTI/ARXIU

Ariadna Sala

Ariadna Sala

Els jutjats gironins van haver d’assumir durant el 2023 més de cent mil nous assumptes, concretament 116.930, una xifra que suposa un 8,6% més que l’any 2022. 

Tot i l’augment en uns òrgans ja castigats històricament per sobrecàrrega de feina, als quals s’hi ha afegit els últims anys la pandèmia de la covid-19 i diverses vagues del sector, els jutjats han aconseguit resoldre 109.051 casos, un 7,3% més. Amb tot, la balança es manté desequilibrada, i no poden eixugar la bossa d’assumptes pendents a tràmit, que de fet cada vegada es fa més grossa.

Segons les últimes dades difoses pel Consell General del Poder Judicial (CGPJ), l’any 2023 va tancar amb un total de 66.644 casos pendents d’entrar a tràmit. Això implica un augment d’un 13% respecte de l’any 2022, i de fet és una xifra que ha anat a l’alça en els últims set anys. Tenint en compte que el CGPJ dona dades provincials des de l’any 2015, des d’aquest any fins al 2023 els assumptes a tràmit s’han doblat (el 2015 va tancar amb 66.644 casos pendents). 

Aquesta bossa de casos pendents congestionen l’entrada a tràmit d’assumptes i n’alenteixen la seva resolució. En aquest sentit, els nivells de congestió als jutjats se situen al seu punt més elevat dels últims set anys, amb una taxa d’1,61, idèntica a la que hi ha de mitjana als òrgans de l’Estat.

La jurisdicció que més congestió pateix és la social: l’any passat va ingressar un 20% més (4.580 assumptes) i va deixar més de 3.000 pendents de resoldre. Per contra, va resoldre un 6,7% menys.

Per darrere i a molt poca distància, la jurisdicció civil aplega la meitat dels assumptes pendents de tots els jutjats, superant els 36.000 al tancament de 2023.

També va pujar a nivell d’ingressos, amb un 15% més, superant els 53.000. Amb tot, no va ser la jurisdicció que més va ingressar, sinó que és la penal la que més assumptes ha ingressat (58.001) i resolt (55.508), i té més de 25.000 casos pendents de resoldre. 

Violència contra la dona

Si ho desglossem per òrgans, són els jutjats penals els que més congestió van patir, seguits dels jutjats de violència contra la dona. Aquests últims són també els que han augmentat més els ingressos durant l’últim any, concretament un 29% més. A tot el territori gironí n’hi ha nou repartits a cada partit judicial, i van rebre 511 ingressos durant el 2023. A més, en van deixar 493 pendents a tràmit.

Durant l’any 2023 es van executar més de 19.000 sentències fermes, un miler menys que l’any anterior, però n’hi ha més de 55.000 pendents que van quedar a tràmit al tancament de l’any, un 17% més.

Subscriu-te per seguir llegint