Els hospitals gestionaran les altes i les baixes per parts i cirurgia ambulatòria

Fins ara ja tractaven les incapacitacions temporals per ingrés programat o urgent per tal d’alliberar els centres d’atenció primària

Una professional del Trueta gestiona una baixa a una pacient.

Una professional del Trueta gestiona una baixa a una pacient. / ICS Girona

L.T.

Tots els hospitals de la xarxa pública catalana (SISCAT) treballen per ultimar l’adaptació tecnològica i organitzativa dels seus recursos que els permetrà tramitar directament les baixes laborals de cirurgia major ambulatòria (CMA) i de parts, i que evitarà els usuaris haver de desplaçar-se per fer aquesta gestió personalment al seu centre d’atenció primària. D’aquesta manera, s’aconseguiran agilitzar els processos administratius i es millorarà l’experiència del pacient. 

Aquesta mesura s’ha testat a l’hospital Parc Taulí de Sabadell com a prova pilot –ja finalitzada–i des del mes de març els seus usuaris ja poden demanar la tramitació d’aquests tipus de baixes laborals de manera regular. Per la seva banda, els hospitals Arnau de Vilanova i Santa Maria de Lleida han començat a prestar aquest servei recentment i es tracta d’una mesura que s’anirà estenent a la resta. Salut preveu que els hospitals comencin a oferir progressivament aquest servei als usuaris de tot Catalunya a partir del pròxim juliol.

En el cas de la CMA –una intervenció quirúrgica major què no requereix l’ingrés a l’hospital– es calcula que la pràctica totalitat dels pacients en situació laboral activa, més del 97%, podria demanar un baixa laboral segons el diagnòstic associat.

D’aquest percentatge, un 10% requerirà una baixa inferior a 5 dies, per la qual cosa el centre hospitalari li farà la baixa i l’alta en el mateix acte administratiu.

Pel que fa a la resta de pacients, el centre hospitalari només els farà la baixa i el posterior seguiment es continuarà realitzant des de l’atenció primària i comunitària.

En relació a totes les baixes per CMA, es calcula que la gestió des dels centres hospitalaris estalviarà entre 64.000 i 85.000 desplaçaments dels usuaris a l’atenció primària a Catalunya.

Quant als parts, el nou tràmit que s’activarà des dels hospitals és l’alta per a les dones que en el moment de donar a llum tenien una baixa laboral activa. Atès que es calcula que el 41% de les dones que ingressen a l’hospital per tenir el seu nadó estan en aquesta situació, aquesta nova gestió pot evitar gairebé 17.000 desplaçaments anuals al CAP per gestionar l’alta mèdica.

La gestió de les baixes laborals des dels centres hospitalaris s’inscriu en el marc de la desburocratització de l’atenció primària, i continua la transformació del sistema sanitari de Catalunya cap a un rol més proactiu, que li facilita solucionar situacions que abans havien de resoldre els usuaris. Aquesta iniciativa evita desplaçaments per part de la ciutadania, redueix circuits ineficients i millora la percepció del pacient pel que fa al conjunt de l’acte assistencial.

En conjunt, sumats als supòsits de baixes laborals que ja s’estan tramitant des dels centres hospitalaris del SISCAT, anualment s’aconseguirà evitar una mitjana de 200.000 desplaçaments innecessaris als usuaris de tot el territori.