Les farmàcies volen intervenir en la detecció de casos de violència masclista

L’objectiu és que esdevinguin agents actius per tal de derivar usuàries que pateixin aquesta problemàtica a les autoritats corresponents

Una farmacèutica de Girona mostra els productes menstruals.

Una farmacèutica de Girona mostra els productes menstruals. / Marc Martí Font

Laura Teixidor

Laura Teixidor

La Federació d’Associacions de Farmàcies de Catalunya (FEFAC) proposa que les farmàcies es converteixin en agents actius en la lluita contra la violència masclista. La idea és que els professionals sanitaris de les farmàcies puguin intervenir en la sospita de possibles casos de violència masclista entre els usuaris a les seves farmàcies i derivar-los a les autoritats corresponents.

La setmana passada la FEFAC va presentar formalment aquesta iniciativa al Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC). La idea és que el CTESC pugui traslladar aquesta proposta al Govern per a la tramitació del Decret de la Comissió Nacional per a una intervenció Coordinada contra les Violències Masclistes.

A més se suggerirà la inclusió d’un farmacèutic del Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya dins de les vocalies de la Comissió Nacional per a una intervenció coordinada contra les violències masclistes, un òrgan específic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya per a la coordinació i assessorament institucional en el compromís de fer efectiu el dret de no discriminació de les dones. En aquest grup de treball està prevista la presència de metges, ginecòlegs, educadors socials, infermeres, criminòlegs, psicòlegs, pedagogs, treballadors socials, i llevadores, entre altres professionals. 

«Aprofitem la valuosa experiència en els serveis prestats a les farmàcies que el Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya ha liderat durant dècades a Catalunya i Espanya, i que s’ha vist reforçada per les demandes generades per la pandèmia de la covid-19», exposa Antoni Torres, farmacèutic i president de la FEFAC.

La FEFAC considera que la lluita contra la violència masclista per raons de gènere requereix una «acció col·lectiva de tota la societat» per reforçar les mesures que facilitin la seva erradicació. En aquest sentit, la proximitat de les farmàcies als usuaris i als barris, així com la presència quotidiana en la vida dels ciutadans, són valors afegits que fan d’aquests establiments sanitaris un «punt crucial» en la detecció i suport a persones en situació de maltractament per raons de gènere.

Afegeixen que en el context de situacions de violència masclista és fonamental considerar les accions proactives de les farmàcies, tenint en compte la relació personal que s’estableix entre el pacient i el farmacèutic i la confiança del ciutadà en aquest professional sanitari. El seu paper és «vital» per eliminar les barreres d’accés a l’explicació de la situació de violència. Afegeixen que el fet de «fomentar la confiança i crear espais segurs, les farmàcies poden facilitar un entorn propici perquè les víctimes se sentin còmodes compartint les seves experiències i buscant ajuda i suport».

Una vegada el CTESC doni llum verda a la iniciativa, haurà de ser debatuda al Parlament, on es decidirà sobre la incorporació de les farmàcies en la lluita contra la violència masclista.

Aquests establiments han participat activament en diverses accions en col·laboració amb la Generalitat, com ara la promoció de l’equitat menstrual, el repartiment equitatiu de mascaretes durant la pandèmia de la covid-19, la realització de proves de la covid-19 i campanyes de prevenció en càncer de còlon. 

Darrerament, ha transcendit que les farmàcies participaran activament en el cribratge de detecció del virus del papil·loma humà.