El Trueta ha hospitalitzat més de 200 gironins a casa en mig any

El centre valora "positivament" el servei, ja que només tretze persones van necessitar reingrés en el mes posterior

Una pacient durant una exploració de la metgessa a casa seva.

Una pacient durant una exploració de la metgessa a casa seva. / Hospital Josep Trueta

Laura Teixidor

Laura Teixidor

La Unitat d'Hospitalització del Trueta de Girona ha atès durant els primers set mesos de funcionament 203 persones. Des de que el 9 d'octubre va començar la seva activitat, l'increment de pacients ha estat progressiu. En aquest sentit, s'ha passat dels nou inicials als 40 que es van atendre el passat mes d'abril. A més, des de l'hospital Josep Trueta destaquen el fet que només tretze persones han necessitat reingrés en el mes posterior, motiu pel qual valoren positivament el servei. La unitat ha disposat de dos equips formats per un professional de medicina i un d'infermeria els dies laborables i un de medicina i dos d'infermeria els festius, amb un horari presencial que va de dos quarts de nou del matí a dos quarts de nou del vespre.

En cas de requerir atenció nocturna, el centre l’ofereix telefònicament als pacients a través del Servei d’Urgències. En total, un 54% dels pacients han estat dones i un 46% homes, amb una mitjana d’edat que s’ha situada al voltant dels 80 anys. Entre els criteris que es demanen per ser atès per la unitat hi ha el fet de ser major d’edat, a més de tenir un diagnòstic definit, estabilitat clínica, no requerir proves diagnòstiques o tractaments urgents pels quals s’hagin de desplaçar a l’Hospital, i disposar d’un cuidador principal durant la major part del dia.

La Unitat pot oferir a domicili un tipus d’atenció i cures com les de pacients hospitalitzats al Trueta. Inclou, a més, una valoració d’infermeria i de medicina integral, la realització d’electrocardiograma, analítica i presa de mostres, ecografia clínica, nebulitzacions, antibioteràpia endovenosa, gasometria portàtil o cures complexes, entre altres serveis.

Pel que fa a les patologies que més s’han atès els primers set mesos d’activitat, han estat aquelles vinculades a l’aparell respiratori, com ara la grip o les bronquitis, que han superat els 60 casos, seguides de les afeccions de l’aparell circulatori i del ronyó i les vies urinàries.

La procedència dels pacients tractats, està encapçalada pels de l’Àrea Bàsica de Salut (ABS) de Banyoles, amb un 23% del total. Tot seguit, s’han situat usuaris del CAP de Montilivi i Vila-roja amb un 17%, del CAP Dr. Joan Vilaplana amb un 14% i de Can Gibert del Pla amb un 13%.

Des del Servei d’Urgències del Trueta aposten per ampliar la cartera de serveis amb la incorporació de fisioteràpia a domicili i de professionals de la Unitat de Continuïtat Assistencial, despès dels bons resultats que ha donat la unitat els primers mesos. "Fonamentalment, el que busquem és ampliar les competències dels professionals de la Unitat per poder assumir pacients més complexos al domicili mateix", ha assenyalat la cap del servei, la doctora Àngels Gispert.

“La posada en marxa ha estat molt positiva. Els professionals i, sobretot, els pacients i familiars valoren positivament l’atenció al seu domicili”, comenten professionals de la unitat. També destaca com les diferents especialitats de l’hospital i de l’atenció primària “han col·laborat en la detecció de pacients i en la continuïtat assistencial”.

Ampliació de competències

L’experiència acumulada durant els primers mesos d’activitat ha permès als professionals plantejar-se nous objectius a mitjà termini, com ara establir circuits assistencials amb les especialitats quirúrgiques i programar una derivació a la Unitat prèvia a l’ingrés per a la intervenció. “També volem ampliar la cartera de serveis amb la incorporació de fisioteràpia a domicili i de professionals de la Unitat de Continuïtat Assistencial. Fonamentalment, el que busquem és ampliar les competències dels professionals de la Unitat per poder assumir pacients més complexos al domicili mateix”, indiquen.