Uns 8.000 gironins van iniciar el tractament antitabac el 2023

Salut continua alertant del consum creixent de cigarretes electròniques en persones joves i recorda que els aerosols contenen substàncies amb efectes perjudicials

Una taula informativa sobre deshabituació tabàquica en una imatge d'arxiu.

Una taula informativa sobre deshabituació tabàquica en una imatge d'arxiu. / ICS Girona

Laura Teixidor

Laura Teixidor

Un total de 7.932 gironins van iniciar l’any passat el tractament farmacològic per deixar de fumar, segons dades del Departament de Salut facilitades a aquest diari. 

El febrer de 2023, la cartera de prestacions farmacèutiques del Sistema Nacional de Salut va incorporar una nova modalitat de tractament farmacològic del tabaquisme, la citisina, comercialitzat com a Todacitan, i que ajuda a deixar el tabac en 25 dies. A partir de llavors, es va implementar la prescripció electrònica d’aquests medicaments per part de Salut i les entitats proveïdores de serveis sanitaris.

L’interès per deixar de fumar amb un fàrmac no és cap novetat i, després de l’èxit dels precedents, com el Champix i el Zyntabac, no sorprèn que hi hagi tanta demanda per aquest nou medicament. Durant el 2020, es van prescriure els altres fàrmacs de finançament públic a 6.582 pacients de la Regió Sanitària de Girona.

En canvi, Todacitan inclús ha generat més demanda, ja que es van prescriure més receptes que amb els fàrmacs que hi havia al mercat el 2020, i això que el medicament actual es va poder adquirir un mes més tard del començament de l’any.

Això mostra que hi ha més consciència per part de la població per deixar de fumar. Malgrat tot, els experts recorden que el fàrmac no és suficient per deixar de fumar. Els metges de l’atenció primària tenen un protocol de prescripció dels pacients en tractament i orientació mèdica per a la deshabituació del tabaquisme. És per això que molts CAPs ofereixen teràpies complementàries que ajuden el pacient a deixar de fumar, tant individuals com grupals.

A més, l’Agència de Salut Pública de Catalunya impulsa i finança dues xarxes de professionals de la salut que tenen un paper fonamental en la prevenció i el tractament del tabaquisme: la Xarxa d’Atenció Primària sense Fum (XAPSF) –de la qual formen part tots els centres d’atenció primària de salut de Catalunya– i la Xarxa Catalana d’Hospitals sense Fum (XCHSF) que, integrat per 89 centres sanitaris, inclou la majoria dels hospitals del sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya.

El tabaquisme és el principal factor de risc de les malalties cardiovasculars, el càncer o les malalties respiratòries; s’estima que cada any moren a Catalunya gairebé 10.000 persones per malalties ocasionades pel consum de tabac o l’exposició al fum ambiental. Per aquest motiu, la prevenció i el control del tabaquisme són una de les prioritats de les polítiques de salut pública del Departament de Salut i de l’activitat que porten a terme els professionals dels serveis sanitaris. 

Enquesta poblacional

D’acord amb els darrers resultats de l’Enquesta de Salut de Catalunya (ESCA), l’any 2023 continuava fumant el 22,6% de la població de 15 anys i més (25,5% dels homes i 19,8% de les dones) i el 7,5% de les persones declarava estar exposada al fum ambiental del tabac a la llar (6,5% dels homes no fumadors i 8,4% de les dones).

El consum de tabac és superior entre les persones menors de 65 anys i entre aquelles amb estudis secundaris. La prevalença del tabaquisme va mantenir una tendència continuada a disminuir en el període 1994-2017, i s’ha mantingut força estable –amb fluctuacions anuals no significatives- a partir de 2018.

Per altra banda, el consum de cigarretes electròniques es manté a nivells relativament baixos entre la població general, però moltes persones han experimentat amb l’ús d’aquests productes i la seva utilització a l’adolescència és un motiu de preocupació. Un 1,4% de la població de 15 anys o més declarava estar utilitzant cigarretes electròniques l’any 2023 (1,2% dels homes i 1,5% de les dones), però un 11,8% les havia utilitzat regularment o les havia provat anteriorment (13,5% dels homes i 10,0% de les dones). 

Els experts alerten que els aerosols d’aquests productes contenen substàncies amb efectes perjudicials per a la salut i diversos estudis han demostrat que l’experimentació amb cigarretes electròniques incrementa sensiblement el risc d’iniciar-se en el consum regular de tabac convencional.

Plantegen més prohibicions a espais públics

Salut ha impulsat la redacció d’un document destinat a facilitar eines que permetin ampliar l’oferta de platges lliures de fum de tabac, de burilles de cigarretes i altres residus derivats del consum de tabac i altres productes relacionats amb la participació d’alguns dels ajuntaments que han adoptat polítiques de platges sense fum en els darrers anys com ara Sant Feliu de Guíxols, Lloret de Mar, Palafrugell i Begur. En el marc de la Setmana Sense Fum, es realitza una enquesta sobre temes de tabaquisme a la població general, vehiculadaa través de les diverses entitats. Cal emfatitzar una major percepció d’exposició al fum del tabac en tots els espais; un 83% de les persones enquestades creu que està exposat al fum del tabac en les terrasses de la restauració, un 51,9% en activitats lúdiques en espais oberts, un 43,6% en cues per entrar a locals, un 37,5% en les parades d’autobús, un 17,7% en els accessos a centres educatius, un 12,7% a casa i un 7,8% al cotxe, mentre que només un 10,5% considera que no està exposat al fum del tabac en aquests espais. Per tot això, s’observa un major nombre de persones, respecte al 2023, que tenen interès a ampliar les mesures protectores de la salut en espais públics.

Subscriu-te per seguir llegint