Dos de cada deu estudiants gironins s’han de desplaçar per anar a classe

Gairebé un terç (31,16%) són alumnes d’ESO, mentre que un 20,52% es troben cursant la primària i un 16,5% fan cicles superiors de grau mitjà 

Estudiants pujant a un autobús escolar, en una foto d'arxiu.

Estudiants pujant a un autobús escolar, en una foto d'arxiu. / DdG

Laura Fanals

Laura Fanals

Dos de cada deu estudiants gironins s’ha de desplaçar a algun altre municipi de la província per poder estudiar cada dia. Aquesta dada, publicada per l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), inclou els alumnes de segon cicle d’infantil, primària, ESO, batxillerat i cicles formatius de grau mitjà i superior. Per tant, en queden exclosos els universitaris. 

El desplaçament diari per anar a classe, doncs, no és res excepcional a les comarques gironines. Dels 127.070 estudiants que viuen i estudien a la província, n’hi ha 26.070 (és a dir, un 20,51%) que estudien en un altre municipi, de manera que s’han de desplaçar diàriament per poder seguir amb la seva formació (l’estadística no fa referència al tipus de transport que utilitzen). La gran majoria, però (el 80% restant, que són 101.000 alumnes) estudien a la mateixa localitat on viuen.

Entre els que s’han de desplaçar, el principal percentatge (un 31,16%) correspon a estudiants d’ESO, de manera que majoritàriament es tracta d’adolescents que no tenen institut al seu poble. En segon lloc hi ha els estudiants de primària, que suposen un 20,52% dels desplaçaments i que, en molts casos, es troben en la mateixa tessitura. Tot i això, no s’han d’obviar els casos de famílies que escullen un centre determinat perquè té unes característiques concretes: en aquests casos, el desplaçament és una elecció i no una necessitat. 

En un segon terme es troba l’alumnat de cicles no obligatoris: entre els estudiants que es desplacen hi ha un 12,15% d’alumnes de batxillerat, un 12,1% d’estudiants de cicle superior i un 16,5% de cicle superior. Finalment, hi ha un 7,57% d’alumnes especialment petits, de segon cicle d’educació infantil. 

D’altra banda, hi ha 2.305 estudiants més (un 1,78% del total) que, tot i residir a les comarques gironines, estudien en alguna altra província, de manera que el seu desplaçament encar a és més llarg. En pràcticament la meitat dels casos es tracta d’estudiants de graus formatius, ja que en algunes ocasions l’especialitat que desitgen cursar es troba lluny de casa. 

Desplaçament a la inversa

Finalment, també hi ha fins a 1.805 alumnes que, malgrat no viure a les comarques gironines, sí que estudien en algun centre de la demarcació. Per tant, en aquest cas, el desplaçament es realitza a la inversa.