Com podem combatre l'alça de les hipoteques?

Saballs Gestió t'informa i assessora sobre tres propostes per generar rendiment als estalvis

Josep Saballs està al capdavant de Saballs Gestió.

Josep Saballs està al capdavant de Saballs Gestió. / MARC MARTI FONT

A cap família que tingui hipoteca i que tingui la revisió del tipus d'interès en breu o ja l'hagi patit, se li escapa que la quota que paga patirà un increment considerable, la pujada de l'Euribor, ha estat exponencial i imparable des del mes de maig d'enguany, i és que en poc més de 6 mesos s'ha incrementat 2'5 punts, això suposa que un préstec hipotecari amb un capital pendent de 100.000 €, pagarà 2500 € més d'interessos l'any, uns 208 € més cada mensualitat, que anirà directe contra l'estalvi.

A banda d'això ens trobem en un escenari inflacionista, on els preus de mitjana porten pujant un 7'3 % des de l'octubre 2021, per tant si tenim previst fer un estalvi i no fem que els nostres diners generin rendiment, estarem perdent capacitat econòmica i valor dels mateixos, a banda que com a despesa estarem patint una despesa financera no prevista com els interessos hipotecaris.

Situats doncs en aquesta tempesta terrible, a Saballs Gestió com experts financers i mediadors d'assegurances col·legiats, proposem als nostres clients, i potencials clients que ens venen a consultar, molts d'ells en total desatenció per part de la seva entitat financera tradicional, tres propostes diferents d'inversió per tal de generar rendiment amb els seus estalvis i compensar la pèrdua de poder adquisitiu que suposa la situació macroeconòmica actual.

Per els perfils més conservadors, tenim Allianz Perspektive, un producte d'inversió única de capital a mitjà – llarg termini, amb un objectiu temporal de 3 a 12 anys, i que GARANTEIX capital i interessos del 2'5 % anyals, a més incorpora assegurança de vida i disponibilitat total o parcial del capital en cas de necessitat.

En una opció ja més emprenedora, trobem l'Allianz Fondo Vida, un Unit Linked o també anomenat fons de fons, que està composat per 20 opcions d'inversió amb més o menys risc segons esculli l'assegurat, on es permet tant fer aportacions periòdiques, úniques o també d'addicionals, i on el traspàs dels diferents fons que el composen és gratuït i sense conseqüència fiscal, això ens permet escollir on invertim els nostres diners segons evoluciona el mercat financer, i buscar altres opcions o bé per anar a buscar més rendibilitat o bé per buscar un refugi una vegada ja hem obtingut els rèdits esperats.

Saballs Gestió t'ofereix la confiança que es necessita per a decidir una bona inversió.

Saballs Gestió t'ofereix la confiança que es necessita per a decidir una bona inversió. / MARC MARTI FONT

I com a tercera opció, i de la ma de la Gestora Allianz Soluciones de Inversión, tenim els tres fons Allianz Active Invest, són tres fons amb vocacions inversores per clients més prudents, mixtes o amb més voluntat de risc, i aquesta opció també ens permet traspasar els fons des d'altres entitats, les quals no ens dónen prou confiança, rendibilitat, o bé veiem que les despeses que ens cobren de gestió són molt elevades. En aquest punt és on cal un molt bon assessorament, per identificar allò que ens cobren per tenir els nostres diners, així com també per saber la solvència del fons, i si té el perfil adequat per el risc que volem asumir.

La conclusió ha de ser que en temps com els actuals, on l'economia és convulsa, cal anar acompanyat d'un bon assessorament professional, per tal de tenir la informació complerta de què fer amb els nostres diners, i on és necessari que ens atenguin, i ens expliquin, no podem pretendre que tots els ciutadans de peu tinguem cultura financera, per això és important que els professionals, amb formació i experiència traslladem amb claredat i transparència la situació actual als nostres clients, a Saballs Gestió us ajudarem a sentir-vos segurs quan prengueu decisions amb els vostres estalvis. Demana cita prèvia i consulta'ns amb total discreció i privacitat a Saballs Gestió .