Vols participar en el finançament dels Parcs Fotovoltaics de Cassà? Ara és possible

Fes-te inversor dels projectes d'energia renovable amb aquesta Oferta de Participació Local

La promotora ofereix la possibilitat de participar en el finançament popular de dos parcs solars de Cassà.

La promotora ofereix la possibilitat de participar en el finançament popular de dos parcs solars de Cassà. / DdG

David Céspedes

David Céspedes

La societat Proyectos Solares Iberia IV, S.L.U., que pertany a RWE, un dels principals grups promotors i productors d'energia renovable a Espanya, ofereix la possibilitat de participar en el finançament dels Parcs Solars Fotovoltaic de Cassà I i Cassà II. Qui pot invertir en aquests projectes? Doncs es dona la possibilitat de fer-ho a tots els habitants, empreses i entitats de les comarques del Gironès, La Selva i el Baix Empordà i, fer-ho, resulta molt fàcil. Qui vulgui sumar-se a la iniciativa té la possibilitat de participar com a inversor en el finançament col·lectiu de fins a un 20% d'aquests projectes d'energia renovable i neta mitjançant aquestes ofertes de participació local. 

Què són i com funcionen aquestes Ofertes de Participació Local? La promotora del parc ofereix tenir preferència per formar part del conjunt d'inversors que es podran beneficiar del projecte amb el cobrament d'interessos per la seva inversió. En una primera fase es recullen les reserves dels inversors locals en els futurs préstecs col·lectius amb les quals es finançarà una part dels equipaments, sense entrega de diners i, posteriorment, en una segona fase i un cop el parc entri en fase d'operació es demanarà als inversors que facin el desemborsament de la inversiò reservada i es procedirà finalment a la firma dels préstecs col·lectius. A partir d'aquell moment, els inversors aniran cobrant quotes semestrals del préstec i recuperaran progressivament -durant 5 anys- el seu capital més els interessos pactats.

El parc fotovoltaic Cassà I ocuparà les parcel·les 65, 70, 73 i 75 del polígon 14. El terreny on se situa la instal·lació fotovoltaica és veí a la subestació de Cassà de la Selva 25 d'e-distribució que és el punt de connexió. El projecte compta a la seva instal·lació amb 15 inversors de 332 kW i 9.594 panells fotovoltaics de 550 wp. Es distribueix en menys de 10 hectàrees, i la superfície coberta pels panells és de 24.783,72 m2.  Amb la seva posada en funcionament aquest parc solar contribuirà a combatre el canvi climàtic amb una reducció estimada d'emissions contaminants a l'atmosfera de 2.471 Tn C02eq anuals.

Per la seva banda, el projecte Cassà II se situarà a les parcel·les 65 i 63 del polígon 14 del municipi, just al costat de la subestació de Cassà 25 d'e-distribució que és el punt de connexió. El projecte compta a la seva instal·lació amb també 15 inversors de 332 kW i 10.530 panells fotovoltaics de 550 wp, igualment es distribueix en menys de 10 hectàrees i la superfície coberta pels panells és en aquest cas de 27.201 m2. Cal destacar també que s'estima que amb la seva posada en funcionament contribuirà a la reducció d'emissions contaminants a l'atmosfera de 2.712 Tn C02eq anuals

Qui estigui interessat pot consultar les característiques i fer la reserva de participació per al préstec col·lectiu del projecte Cassà I pot fer-ho aquí mentre que també pot obtenir més informació detallada del préstec al parc Cassà II aquí

El grup promotor d'aquest parc solar ha explicat que ha escollit la plataforma catalana de finançament participatiu Ecrowd per a gestionar les reserves d’inversió d'aquesta Oferta de Participació Local. L'empresa promotora del parc solar també ha convocat un acte públic informatiu sobre aquestes Ofertes de Participació Local per al dia 22/01/2024 a les 19 hores, al Centre Cultural Sala Galà de Cassà de la Selva