“L'experiència i formació dels gestors administratius són els millors aliats en la campanya de la renda”

El president delegat del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya a Girona creu que deixar a un professional que s’encarregui de la declaració pot ser una inversió que t’estalviï diners i preocupacions a llarg termini

Jaume Vilanova.

Jaume Vilanova. / DdG

El 3 d'abril va començar la campanya de declaració de renda d'enguany, que té alguns canvis rellevants per als contribuents. Jaume Vilanova, president de la delegació de Girona del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya (COGAC), ens detalla les modificacions més significatives introduïdes per l'Agència Tributària i ofereix consells clau per a la declaració.

Quines són les novetats més destacades per a la declaració d'enguany?

En general, la campanya segueix la línia de l'any passat i presenta pocs canvis. No obstant això, hi ha modificacions a considerar. Per exemple, el llindar d'ingressos per als qui tenen més d'un pagador augmenta de 14.000 a 15.000 euros bruts anuals, sempre que el segon pagador i els següents aportin més de 1.500 euros. A més, qui obtingui guanys patrimonials superiors a 1.600 euros o pèrdues menors a 500 euros haurà de declarar. També és obligatori per als qui rebin l'ingrés mínim vital. Han d’anar alerta les empleades de la llar, ja que el salari mínim d’aquest anys son 15.120 € i per tant superen el llindar mínim dels no obligats a presentar declaració de renda.

Quins canvis afecten els autònoms?

Una de les novetats importants és que tots els autònoms que hagin estat d’alta durant el 2023 han de presentar la declaració de la renda. Abans, només era necessari amb un benefici de més de 1.000 euros. Incloent els autònoms col·laboradors i els societaris sense ingressos. Cal conèixer el rendiment de tots els autònoms per veure quina base els pertoca de cotització. D’aquí ve aquesta novetat.A més, s’implementa el nou sistema que tindrà en compte els ingressos reals i els autònoms que tributen per estimació directa simplificada, s’eleva la reducció de les despeses de difícil justificació del 5 al 7 % i amb un màxim de 2.000 euros.

Quant a les deduccions, hi ha alguna cosa a ressaltar?

Destaquem el complement de maternitat, que ofereix una deducció de 100 euros mensuals, aplicable tant si es treballa com si no. Les mares treballadores també podran reclamar la deducció de les despeses de llar d’infants dels anys anteriors, si aquestes no van poder ser deduïdes per no estar el centre degudament inscrit al Departament d’Educació. Les deduccions per eficiència energètica s'estenen un any més, incloent-hi bonificacions per obres que redueixin la necessitat de calefacció i refrigeració. També hi ha deduccions per la compra de vehicles elèctrics i, en l'àmbit del lloguer, els menors de 32 anys poden aplicar una deducció del 10% fins a 300 euros. Aquesta bonificació també està disponible per a aturats, persones amb discapacitat i vidus. A més, el límit per a reduir les aportacions a plans de pensions empresarials augmenta a 8.500 euros per plans de pensions empresarials, i els autònoms poden aportar fins a 4.250 euros addicionals si han contractat un pla de pensió simplificat. Els límits pels plans de pensions individuals continuen igualment als 1.500 euros.

És recomanable consultar amb un gestor quan la declaració sigui complexa o existeixin dubtes

Per primera vegada, només s'acceptaran declaracions per via telemàtica. Creu que tothom està preparat per a fer-ho així?

Aquesta mesura beneficia més a l'Agència Tributària que als contribuents. És una limitació que complica la declaració per a la gent gran i per als qui no tenen accés a aquests mitjans digitals. Els gestors hem advertit sobre el tancament progressiu de les administracions. Encara que les gestions telemàtiques agilitzen els tràmits, la gent sent que no té a on acudir si sorgeix un problema. Per això, les gestories són essencials, ja que som l'enllaç tangible i necessari amb les institucions.

Quins avantatges ofereix un gestor administratiu en fer la declaració de la renda?

Comptar amb un gestor administratiu garanteix una declaració correcta i optimitzada per al benefici del contribuent, minimitzant futurs problemes amb l'Agència Tributària. Aquests professionals estan altament qualificats i es mantenen actualitzats sobre les últimes novetats fiscals gràcies a la seva formació contínua. És recomanable consultar amb un gestor quan la declaració sigui complexa o existeixin dubtes, especialment en situacions especials com a canvis laborals o transaccions patrimonials. Un gestor proporciona assessorament personalitzat, adaptant-se a cada cas.

Quant costa contractar un gestor administratiu?

El cost de contractar un gestor varia segons la complexitat fiscal del client. Encara que pugui representar una despesa inicial, comptar amb un professional pot resultar en estalvis significatius i menys preocupacions a llarg termini.

Què recomana als ciutadans a l'hora de presentar la seva declaració?

Intentar fer la declaració de renda per un mateix pot ser complicat. La fiscalitat és una àrea tècnica i qualsevol error pot ser molt costós. Fins i tot l'esborrany proporcionat per l'Agència Tributària pot contenir errors. Per això, aconsellem revisar sempre l'informe fiscal en la pàgina web de l'Agència Tributària abans d'acceptar l'esborrany. Aquest informe presenta les dades de manera clara i permet la seva verificació. Si alguna cosa no és correcta, ha de modificar-se directament en l'aplicació.