Troben noves tombes de la primera edat del ferro i d'època romana a Vilanera, a l'Escala

Una de les sepultures presenta un conjunt funerari excepcional que inclou peces d’origen fenici arribades a través del comerç al segle VII aC

L'excavació d'una tomba de la primera edat del Ferro, amb ceràmiques d’origen fenici dins el seu conjunt funerari.

L'excavació d'una tomba de la primera edat del Ferro, amb ceràmiques d’origen fenici dins el seu conjunt funerari. / Ajuntament de l'Escala

A.C.

L'última campanya d’excavació a la zona de Vilanera, a l’Escala, ha tret a la llum noves tombes de la primera edat del ferro i, per primera vegada, també d'època romana. S’han excavat noves tombes de la necròpolis d’incineració del bronze final i la primera edat del ferro i també s’ha localitzat, per primer cop en aquest sector, una tomba d’incineració d’època romana, del segle II abans de Crist. Una de les tombes presenta un conjunt funerari «excepcional», segons els arqueòlegs, que inclou peces d’origen fenici arribades a través del comerç al segle VII aC.

Els treballs arqueològics a Vilanera, fets al desembre i gener, s’han centrat a ampliar la superfície explorada de la necròpolis d’incineració del bronze final i de la primera edat del ferro, amb l’excavació i  i documentació de diverses estructures funeràries. El més rellevant d’aquesta campanya ha estat l’excavació d’una d’aquestes tombes, encaixada en una fossa al subsol, amb un conjunt funerari format per un nombre elevat de vasos ceràmics, així com una altra tomba amb la fossa excavada a la zona ocupada pel gran túmul neolític documentat en aquest mateix sector de Vilanera durant les darreres campanyes. 

Aquesta segona tomba presenta un conjunt funerari «excepcional», segons els arqueòlegs, incloent-hi peces d’origen fenici arribades a través del comerç en el segle VII aC, fet que permet afegir-la al grup de tombes més privilegiades de la necròpolis, així com, dins l’espai de la mateixa fossa, una altra tomba, també d’incineració i probablement infantil, que correspon a un moment històric bastant més recent, del segle II aC. És la primera vegada que a la necròpolis de Vilanera es troben evidències funeràries d’aquest període, ben conegut, per altra banda, al turó proper de les Corts. 

Els materials recuperats en aquesta darrera campanya estan, a hores d’ara, pendents de l’excavació del seu interior, que es realitzarà en el laboratori del Museu d'Arqueologia de Catalunya (MAC-Empúries), així com de la posterior restauració.

La campanya ha estat impulsada per l’Ajuntament de l’Escala, que en els darrers anys ha comprat el Mas Vilanera i el seu entorn per fer-hi un centre de referència, i compta amb una subvenció de la Generalitat, que dona continuïtat als treballs que es duen a terme en aquest jaciment des de l’any 2016. També s'hi ha implicat el MAC, donant suport a les tasques d’excavació, conservació i documentació dels materials recuperats.