Moment dolç per a les empreses industrials internacionalitzades. Les empreses industrials de l’organització Amec, que tenen un volum d’exportacions superior als 6.200 milions anuals, van tancar el 2021 amb un increment de les exportacions del 23,5%, per sobre de les expectatives d’inicis d’any, que se situaven en el 9,3%. El tradicional informe ‘Conjuntura 2021 i Perspectives 2022’, presentat aquest divendres per Amec, mostra que l’activitat exterior és el pilar de l’actual reactivació econòmica. El director general de l’entitat, Joan Tristany, ha destacat que aquestes empreses «no van experimentar de mitjana cap caiguda» en les exportacions a causa de la pandèmia i que el balanç ha sigut, fins i tot el marc de la crisi internacional de subministraments i l’actual guerra d’Ucraïna, més positiu del previsible. Gairebé tres punts d’aquest creixement del volum d’ingressos per exportacions és conseqüència de l’alça dels preus. Malgrat les incerteses que prevalen, Tristany reconeix que el 2022 és un any «formidable» per a la inversió exterior, especialment en mercats de gran atractiu com els EUA o Mèxic, mentre que la Xina perd atractiu per les creixents restriccions governamentals. 

El 2021, la meitat de les empreses han reduït els seus marges a causa de la crisi de subministraments però no ha afectat seriosament el seu balanç, a més d’un increment dels terminis d’entrega i un augment dels estocs. El 41,5% de les empreses confessa que ha pogut repercutir l’alça dels costos i «només» el 6% reconeixen que han hagut de parar en algun moment alguna línia de producció per problemes de proveïment o increment sobtat de costos. Només el 7,4% de les empreses reconeixen que van tenir pèrdues l’any passat, en comparació amb el 20% de 2020.

Tristany ha explicat que fins fa pocs dies «les perspectives de les empreses industrials eren que el 2022 havia de ser un molt bon any». Però la guerra d’Ucraïna, l’augment de preus de l’energia i un repunt dels problemes logístics han obligat a replantejar les perspectives. En qualsevol cas, les empreses d’Amec han incrementat el pes de les exportacions en els seus comptes al suposar, de mitjana, el 56,3% de la seva facturació. Les bones perspectives es mantenen, ja que el 61,2% de les empreses reconeixen que han incrementat la plantilla, indicador clar d’optimisme i confiança en l’increment de la facturació.

Per al 2022, les empreses havien previst augmentar les seves exportacions un 12,7% respecte a 2021, però amb la guerra d’Ucraïna aquestes expectatives s’han refredat una mica i el percentatge es redueix al 12,2%. Crida l’atenció que les grans empreses han extremat precaucions en la seva operativa comercial exterior i això es reflecteix en la tendència a l’alça d’assegurar el risc comercial amb operacions de cobrament mitjançant companyies d’assegurances i els mecanismes oficials habituals (crèdit a l’exportació, etc.). El 62% de les empreses industrials d’Amec van assegurar les seves operacions, en comparació amb el 56% de l’any anterior.

Amec considera que la prospectiva estratègica és un element cada vegada més rellevant per als equips de direcció de les empreses. Reconeixen que és fonamental estar atent a l’actualitat i ser capaços de prevenir escenaris de risc i que les empreses són cada vegada més conscients de la importància de disposar de la informació a temps per prendre decisions d’inversió o avaluar compres de matèries primeres a temps, per exemple, és clau perquè les empreses portin bon ritme.