El Sabadell ha llançat un compte digital sense comissions, sense condicions d’obertura i que, al contrari que altres opcions de la competència, permet accedir a tots els serveis i productes del banc així com a les seves oficines. L’entitat, que ha entrat a competir en aquest segment del mercat més tard que una part important dels seus principals competidors, cerca amb aquest nou producte pal·liar el fet de no aconseguir captar suficients clients per vies digitals.