El preu dels pisos de segona mà ha pujat una mitjana del 9,5% en un any

A Catalunya es va registrar un dels preus més elevats: 2.427€/m2

Un pis en venda, en una imatge d’arxiu. | MARC MARTÍ

Un pis en venda, en una imatge d’arxiu. | MARC MARTÍ / Eduardo López Alonso. Barcelona

Eduardo López Alonso

L’estadística dels registradors de la propietat confirma que l’activitat immobiliària a Espanya es va mantenir forta fins al segon trimestre de l’any i que els preus van pujar el 9,5% en el cas de l’habitatge usat. Els preus de l’habitatge creixen un 2,4% respecte al trimestre precedent. Durant el mes de juny, les compravendes d’habitatge van repuntar un 18,3% sobre el mateix mes del 2021. Les dades acumulades dels dotze últims mesos mostren 626.345 compravendes d’habitatge inscrites, la xifra més gran des del tercer trimestre del 2008, superant àmpliament els resultats anteriors a la crisi sanitària que mostraven poc més de 520.000 compravendes anuals.

El preu mitjà de l’habitatge continua mostrant increments significatius tant en els resultats trimestrals com interanuals. Els 1.957 €/m² del segon trimestre suposen un increment del 2,4% respecte al trimestre precedent, originat sobretot pel creixement en habitatge usat (3,4%), mentre que l’habitatge nou baixa lleugerament, el 0,7%. El Col·legi de Registradors adverteix que «només dos de cada 10 compravendes corresponen a habitatge nou i en força ocasions recullen acords de compravenda amb una antelació mitjana de dos anys, per la qual cosa no sempre recullen el comportament actual del mercat, sent, per tant, més representativa l’evolució dels preus de l’habitatge usat».

L’Estadística Registral Immobiliària del segon trimestre del 2022 analitza, entre d’altres, el comportament que reflecteix les tendències actuals dels espanyols en la compra d’habitatges mitjançant la proporció de pisos davant d’habitatges unifamiliars, o de compravendes a capitals davant de la seva província.

Els resultats anualitzats, més estructurals, mostren que, per al conjunt d’Espanya, els 1.894 €/m² de preu mitjà del conjunt de l’any han suposat un increment interanual del 7,4%, originat per la força més gran de l’habitatge usat (9,5%), mentre que l’habitatge nou registra un augment molt més moderat de l’1,6%, en els preus.

Per comunitats autònomes, en el segon trimestre, els preus mitjans més grans es van localitzar a les Balears (3.180 €/m2), Madrid (3.169 €/m2), el País Basc (2.787 €/m2) i Catalunya (2.427 €/m2). En sentit oposat, els preus més baixos es van registrar a Extremadura (796 €/m2) i Castella-la Manxa (830 €/m2), úniques comunitats per sota dels 1.000 euros per m2.

Entre l’abril i el juny es van inscriure als registres de la propietat 163.909 compravendes d’habitatge, amb un lleuger descens del 0,2% sobre el trimestre anterior. En habitatge nou s’han registrat 27.879 compravendes (un descens del 13,7% sobre el trimestre anterior). L’habitatge usat va registrar 136.030 operacions, amb un increment trimestral del 3,1%.

Compres d’estrangers

La demanda estrangera registra el nivell màxim dels últims deu anys. El segon trimestre ha arribat al 14,7%, de manera que s’acumulen cinc trimestres consecutius de creixement, superant el nivell del 13%, habitual en els últims anys. Els britànics tornen a encapçalar els resultats, amb un 9,8%, seguits per alemanys (9,1%), francesos (6,6%), marroquins (4,9%), belgues (4,9%) i romanesos (4,9%). Els resultats de compres d’estrangers per comunitats autònomes han estat encapçalats per les Balears (34,7%), les Canàries (34,2%) i el País Valencià (27,7%).

Durant el segon trimestre de l’any, respecte a la proporció de pisos i habitatges unifamiliars, les compravendes d’habitatge s’han desagregat en un 80,8% d’habitatge col·lectiu (pisos) i un 19,2% d’habitatge unifamiliar (màxim històric del 22,5% el quart trimestre del 2020).

Pel que fa a les dades dels darrers dotze mesos, el pes dels unifamiliars se situa en el 19,7%, per la qual cosa la seva disminució fins al 19,2% en l’últim trimestre, fa que la proporció entre les dues modalitats, que es trobava estabilitzada en el 80% per a pisos i el 20% per a unifamiliars, mostri una tendència progressiva de tornada als resultats previs a la pandèmia, que històricament no arribaven al 18% de quota dels habitatges unifamiliars.

L’evolució de les hipoteques constituïdes continua mostrant una tendència de creixement, amb increments persistents fins al juny. En nombre d’hipoteques totals, s’han registrat 52.588 operacions respecte del 48.374 de juny del 2021, fet que suposa un increment del 8,7%, una diferència positiva de més de 4.200 operacions.