Les fundacions generen 5.000 milions l’any a Catalunya, l’1,6% del valor econòmic creat a l’autonomia, i donen feina a 92.000 persones, el doble que a Madrid. Els actius que administren superen els 9.200 milions, amb una alça del 9% respecte el 2016, quan es va començar a fer l’estudi «Fundacions, un sector econòmic», l’última edició del qual va presentar ahir la Coordinadora Catalana de Fundacions (CCF).

Avui hi ha més de 2.000 fundacions actives a Catalunya. El 49% es dediquen a la cultura, seguides per les assistencials, que inclouen l’àmbit social i de la salut (39%), les docents (8%) i les científiques (4%). L’estudi es basa en els balanços comptables i els comptes de resultats. Segons aquesta anàlisi, mentre que l’ocupació va caure durant la crisi del 2008, aquestes entitats van duplicar el nombre d’assalariats (de l’1,3% de l’ocupació total al 2,6% el 2019).