Tota empresa busca millorar la seva rendibilitat a tots els nivells. Hi ha un objectiu comú en el món empresarial que és treure la màxima rendibilitat aprofitant tots els recursos possibles, ja siguin humans o tècnics. Per aquest motiu, cada vegada hi ha més sistemes a disponibilitat de les empreses per millorar la seva estratègia dins de cada mercat.

Són moltes ja les empreses de la nostra societat que s’han situat capdavanteres en el seu sector gràcies a adoptar noves línies en el mercat. La innovació. I cada vegada més s’estan aplicant en el món empresarial nous conceptes. El Benchmarking o «punt de referència» és un mètode empresarial de millora contínua que consisteix a realitzar un estudi profund dels nostres competidors per a veure com actuen aquests i quines són les seves estratègies de mercat, a fi de poder veure en quin punt estem i adoptar accions o canviar actuacions que ens permeti millorar les vendes, ser més competitius, augmentar l’efectivitat i la productivitat, i en definitiva, ens aporti majors beneficis econòmics.

Existeixen de manera general quatre tipus de Benchmarking:

- Competitiu: es tractaria d’investigar els processos i mètodes de treball que utilitzen aquelles empreses del nostre sector i que per tant, competeixen directament amb nosaltres.

- Funcional: l’estudi no se centra en empreses del mateix sector, sinó en unes altres que directa o indirectament hi estiguin relacionades i ens afectin d’alguna manera. També es pot aplicar per a comparar un departament concret de la nostra empresa amb el mateix departament d’una altra empresa líder, pertanyi o no al nostre sector.

- Interior: ens estudiem a nosaltres mateixos, comparant mètodes de treball de diferents departaments per a comprovar si s’ajusten als objectius marcats, així com detectant possibles desviacions. Sempre, intentant aprendre els uns dels altres constantment.

- Internacional: ens fixarem en el comportament d’empreses internacionals per a poder innovar o avançar-nos a introduir un producte o servei innovador en el mercat nacional.

Els avantatges d’aplicar el Benchmarking a l’empresa són moltes:

- Comparar diferents processos i adoptar aquells que són millors per a la nostra realitat empresarial i que ens pot reportin avantatges respecte als mètodes actuals.

- Entendre el comportament d’altres empreses o dels clients reals o potencials.

- Descobrir les tendències dels mercats.

- Fer més eficients els processos de l’empresa.

- Motivar als empleats.

- Reduir el risc empresarial.

- Detectar errades i solucionar-les.