El sector del transport viu encara en la incertesa de si la situació econòmica tocarà fons, però hi ha motius per l’esperança per encarar aquest 2023 amb un cert optimisme perquè tot vagi sobre rodes. Oferta i demanda està força equilibrada, no està la balança desajustada, i si bé a finals de l’any passat i durant l’arrancada d’aquest present s’ha notat una certa davallada en l’activitat del sector hi ha una esperança en tirar endavant.

El desembre de 2012 hi havia una llosa sobre el sector que era l’amenaça clara sobre una vaga en el sector del transport de mercaderies. Es va desconvocar i la situació es va normalitzar arran del Reial Decret signat el març de 2022 que va servir per posar fi a algunes reivindicacions històriques i es van regular determinades pràctiques. El conflicte bèl·lic a Ucraïna i el tema del gasoil no van ajudar gaire a la recuperació, però a poc a poc la situació es va normalitzant. La professió del conductor s’ha dignificat, s’han normalitzat els temps d’espera, les operacions de càrrega i descàrrega i certes activitats físiques ja no recauen directament sobre el xòfer i, en definitiva, s’ha guanyat en qualitat de vida. Hi ha camí per recórrer encara, hi ha mercaderia per transportar i s’ha tirat endavant i solucionat demandes històriques. Ara cal posar fil a l’agulla a deficiències també històriques com la manca d’infraestructures, la falta de conductors i la regulació d’algunes activitats.

El transport escolar

Tot i els inconvenients que van sortint amb la crisi, el preu dels carburants, la guerra d’Ucraïna el sector del transport ha continuat tirant endavant. L’exemple està en el transport escolar. Aquí s’ha hagut d’afegir els canvis horaris a les escoles però mai s’ha deixat de donar el servei. El sector ha aguantat el sobrecost del carburant i s’ha adaptat als nous horaris, però, es lamenta que no hi hagi hagut prou agilitat des de l’administració catalana per atendre els sobrecostos generats o per actuar com s’ha fet en altres comunitats. Això sí, des del sector del transport s’ha continuat actuant amb responsabilitat i oferint sempre el servei.