Els jubilats gironins cobren 1.259 euros al mes de mitjana

La despesa en pensions de jubilació a l'Estat és 8.696 milions d'euros

ACN/Redacció

La pensió de jubilació mitjana a les comarques gironines si situa en els 1.259,34 euros, amb un total de 110.710 jubilats a la província aquest mes de març, segons les dades publicades aquest dimarts pel ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions.

Pel que fa a la jubilació mitjana a Catalunya supera aquest mes de març els 1.400 euros. En concret, un jubilat català cobra al març uns 1.400,67 euros, mentre que la mitjana espanyola és de 1.372,03. Els jubilats que més cobren a l'Estat són els del País Basc, amb una mitjana de 1.680,25 euros. La despesa en pensions al conjunt de l'Estat és de 8.696 milions d'euros, xifra que puja fins als 11.945,6 milions d'euros si es tenen en compte totes les pensions contributives, incloent-hi també les de viudetat, orfandat, incapacitat i a favor de familiars. La xifra equival a l'11,7% del PIB.

Les dades a les altres demarcacions catalanes mostren que els jubilats de Barcelona cobren de mitjana 1.441,61 euros, els de Lleida 1.218,48 euros i els de Tarragona 1.324,55 euros.

Pel que fa a la resta de pensions, de mitjana la pensió de viudetat a Catalunya suposa l'ingrés de 864,37 euros. Per incapacitat es cobren de mitjana 1.230,76 euros, per orfandat 471,96 i a favor de familiars 772,43 euros. En total, la pensió contributiva mitjana a Catalunya se situa en els 1.239,84 euros.

La nòmina de les pensions

Aquest mes de març, la nòmina de les pensions contributives de la Seguretat Social per a l'Estat ha assolit els 11.945,6 milions d'euros, l'11,7% del PIB. El percentatge és el mateix que en el conjunt del 2022, i se situa lleugerament per sota del nivell del 2021 (12,1%) i 2020 (12,4%), tot i que encara no iguala el 10,4% del 2019, abans de la pandèmia.

El gruix dels pagaments són per a les pensions de jubilació, amb un total de 8.696 milions d'euros. A Espanya, la jubilació mitjana és de 1.372,03 euros.

A pensions de viudetat s'han destinat 1.996,8 milions d'euros, amb un pagament mitjà de 849,6 euros.

El pagament de pensions per incapacitat puja a un total de 1.058,9 milions, amb una nòmina mitjana de 1.120,13 euros; la d'orfandat arriba als 162,6 milions, amb un pagament mensual mitjà de 477,18 euros; i, finalment, la pensió a favor de familiars costa al març un total de 31,3 milions, amb 698,50 de mitjana.