En els primers 6 mesos de l'any actual, segons les dades d'Eurostat, que són les que disposem, sobre la producció de carn de porcí no permeten ser optimistes. Entre el gener i juny del 2023, es van sacrificar a la UE un total de 109,2 milions de porcs, la qual cosa suposa 10,6 milions de porcs menys, per tant, un 8,9% menys que el primer semestre del 2022. La producció de carn ha estat de 10,30 milions de tones, registrant-se una reducció de 971.000 tones (un 8,6% menys) en comparació del mateix període de l'any anterior. Aquesta és la baixada més pronunciada a la UE-27 des que l'Eurostat registra les dades.

Els dos principals productors de porcí de la Unió Europea (UE) han registrat importants descensos. A Espanya i Alemanya es van portar a escorxador 2,44 milions i 2,20 milions menys de porcs, respectivament, és a dir, -8,4% a Espanya i -9,2% a Alemanya, durant el primer semestre de l'any.

Gran descens a Dinamarca

Especialment, la producció ha baixat a Dinamarca, amb una caiguda del 19%, fins a 7,44 milions d'animals. El principal escorxador de Dinamarca, Danish Crown, ha reaccionat a aquesta baixada dels sacrificis, tancant plantes i reduint torns de treball. Altres països amb reducció percentual de més d'un 10% són Bèlgica, els Països Baixos, Irlanda, Letònia i Eslovàquia. Contràriament, cap país de la UE va augmentar la seva producció de carn el primer semestre del 2022.

La Comissió Europea, en la seva previsió de primavera, considerava que es podria produir una caiguda interanual de la producció de porcí a la UE per al 2023 del 5%. En la previsió d'estiu, va mantenir les mateixes xifres. Tot i això, les dades actuals del mercat i els informes dels Estats membres suggereixen una caiguda més pronunciada.