El passat dia 10 llegia la notícia "Els europarlamentaris AGRI donen suport a tres importants modificacions en el reglament de fitosanitaris", i és que la Comissió AGRI del Parlament Europeu va votar a favor del dictamen presentat per Clara Aguilera (S&D, ES) sobre la proposta de reglament de l'ús sostenible de productes fitosanitaris (reglament SUD). La votació es va guanyar per una àmplia majoria (26 a favor, 9 en contra, 3 abstencions).

Com assenyala el Copa-Cogeca, el dictamen inclou tres punts clau per a la comunitat agrícola: S'amplia el període d'aplicació fins al 2035, se suprimeix la metodologia per al càlcul nacional i s'introdueix una clàusula de revisió que permetria un reajustament dels objectius en funció de la disponibilitat de productes fitosanitaris per als agricultors.

Restricció de l'ús de productes fitosanitaris

En àrees sensibles, caldria restringir l'ús de productes fitosanitaris en comptes de prohibir-los. Segons la proposta de la CE, les àrees sensibles seran definides pel Pla d'acció nacional dels estats membres, però la Comissió Europea (CE) avaluarà aquestes definicions abans d'aprovar-les. Els fons de la PAC ja estan al límit, de manera que no s'haurien d'utilitzar per donar suport a mesures addicionals dins l'abast de la proposta SUD.

L'organització Copa-Cogeca estima que igual que amb altres iniciatives de la “Granja a la Taula”, la Comissió Europea no es va prendre el temps per avaluar adequadament els costos ni sobre qui hauria de pagar la transició, una situació que els eurodiputats de la comissió AGRI no van trobar acceptable. Per això demana ara a la Comissió de Medi Ambient, responsable d'aquest expedient, que tingui en compte el dictamen votat el passat dia 9.