La Seguretat Social anuncia una pujada de 300 euros pels jubilats

A partir de 2024 rebran aquest augment a les seves nòmines

A més, si estàs en situació de viudetat et podràs beneficiar d'aquests augments

La pujada de les pensions

La pujada de les pensions / @ boryanam

Abril Benítez

Últimament, no paren d'aparèixer notícies sobre les pensions i els jubilats i és que la reforma de la llei de pensions està ajudant a dur a terme aquests canvis tan necessaris per a les persones que més hem de cuidar, els nostres pensionistes i jubilats.

Un dels problemes amb els quals s'està trobant Espanya és que el seu sistema no és prou sostenible, ja que, l'índex de natalitat és molt baix i l'esperança de vida està a uns nivells molt elevats, provocant un desajustament en la piràmide poblacional amb el que això comporta. 

Més pensions i menys persones en actiu treballant

Segons l'informe de l'OCDE (Organització per la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic), la qual està formada pels 34 països més industrialitzats del món, a Espanya encara li queda molt de trajecte per poder arribar al que s'espera: la sostenibilitat del sistema de pensions. 

El Govern ha fet una profunda reforma per intentar solucionar aquesta insostenibilitat, però, tot i això, encara no és suficient

Segons l'OCDE

Novetats pel 2024: pugen les pensions

Aquesta setmana, el Govern ha confirmat les previsions envers la pujada de les pensions pel pròxim 2024. Segons l'estimació de les fonts vinculades a l'Administració, l'increment de les pensions estarà entorn un 4% pel pròxim mes de gener, però fins a finals d'any no es podrà saber amb determinació si aquest tant per cent serà el definitiu: les dades de l'IPC donaran la resposta.

S'estima que, les pensions no contributives, pujaran una mitjana d'uns 300 euros anuals

Confirmació de les pujades de les pensions per part del Govern

Segons la confirmació d'aquesta setmana, s'estima que la pensió mínima per jubilació serà de 14.453 euros anuals: 926,2 euros més que l'any passat, segons els càlculs de 'ElPeriódico de España'. A aquesta pujada se li sumaria una altra del 2% en el 2025.

Les pensions per viudetat

A partir del 2024 s'espera que les pensions per viudetat pateixin un augment d'entre 300 i 500 euros. Utilitzant aquest 4% previst:

  • Les que tinguin càrregues familiars quedarien entorn els 942,13 euros
  • Les persones amb més de 65 anys o discapacitat igual o superior al 65% cobrarien 814,42 euros
  • Les persones d'entre 60 i 64 anys, els hi pertocaria cobrar 761,90 euros 
  • Els menors de 60 anys, 617 euros
Les pensions per viudetat

Les pensions per viudetat / freepik

A més, les persones que siguin beneficiàries d'aquesta pensió de viudetat, podran gaudir del complement de l'escletxa de gènere si s'han vist afectades per aquesta condició. L'IPC també es veurà actualitzat per aquest complement, fent que, segons l'estimació de 'ElPeriódico de España' hi haurà una pujada del 10% en el 2024. 

En resum, si es confirmen totes aquestes previsions, les pensions de viudetat amb dret a cobrar el complement per escletxa de gènere passaran de cobrar 30 a 35 euros mensuals, amb un total de 490 euros anuals.