Els efectes de la crisi financera de 2008 -que va provocar un procés de concentració sense precedents en el sector bancari-, les reestructuracions a causa de la digitalització del negoci i els plans d’estalvi de costos en l’època de tipus d’interès baixos han provocat una gran retallada en la xarxa d’oficines de banca a tot Espanya. En aquest procés, les províncies de la meitat nord de la península i les del mediterrani han estat les més castigades. 

Girona és una de les províncies que més ha reduït la seva xarxa. En l’actualitat, compta amb 237 oficines, un 70% menys que les més de 800 que hi havia l’any 2008, en el pic de la bombolla immobiliària i de crèdit. Un dels motius que explica la important reducció de la xarxa d’oficines de banca a girona és la desaparició de Caixa Girona, que va acabar e mans de CaixaBank. Ambdues entitats eren les que tenien més sucursals a la província. 

A dia d’avui, Caixabank, amb més de 100 oficines, compta amb el 44% de les sucursals de totes les comarques gironines. A continuació se situen Banc Sabadell i BBVA, amb una trentena d’oficines, i el Santander, amb vint-i-cinc.

Digitalització dels clients

El sector justifica el continu tancament d’oficines a tot Espanya pel fet que els clients prefereixen operar en banca online a les oficines físiques, fet que, asseguren fa que tenir locals oberts sigui poc rendible. Paradoxalment, allà on la banca ha tancat més oficines és a les zones rurals, que són les àrees que més precisen dels serveis bancaris presencials, ja que és on hi ha poblacions més envellides i poc familiaritzdes amb les noves tecnologies.

Per a pal·liar aquesta mancança, les patronals bancàries AEB, CECA i Unacc van crear l’Observatori d’Inclusió Financera, una iniciativa amb l’objectiu de detectar els problemes que afronten els col·lectius més vulnerables a l’hora d’accedir als serveis financers per a dissenyar mesures d’ajuda.

No obstant això, Espanya manté una de les xarxes bancàries més denses de la Unió Europea: és el tercer país amb més punts d’accés per habitant als serveis financers. El 98% dels adults té un compte bancari i el 98,6% resideix en un municipi amb accés a serveis bancaris. 

A tot Espanya, el sector va tancar 1.330 sucursals l’any 2022, el que suposa tres oficines menys cada dia de mitjana. Segons el Banc d’Espanya, a la finals de l’any passat hi havia 18.008 sucursals.