La pujada dels tipus d’interès passa factura al mercat hipotecari. El nombre d’hipoteques constituïdes sobre habitatges es va desplomar un 30% a Girona i un 31,8% a Catalunya al setembre en comparació amb el mateix mes de l’any passat, segons dades provisionals de l’Estadística sobre Hipoteques de l’INE. A les comarques de Girona, es van constituir 592 hipoteques, amb un capital subscrit mitjà de 142.025,3 euros.

La caiguda en la contractació d’hipoteques és molt similar a tot Espanya, on acumula set mesos consecutius de retrocés per sobre els dos dígits, com a conseqüència de la pujada dels tipus d’interès que es cobren per aquests préstecs.

Les dades de setembre confirmen la tendència a la pèrdua de pes de les hipoteques a tipus fix, que van suposar el 56,2% del total, el percentatge més baix des de març del 2021, en tant que el 43,8% es van referenciar a un tipus d’interès variable (que inclou les hipoteques mixtes, aquelles que combinen un període fix amb un altre variable). Les hipoteques a tipus fix van assolir el seu sostre, amb el 75,2% del total de les noves signades al juliol de 2022, moment a partir del qual van anar perdent gas. És llavors quan van començar a recuperar terreny les variables i especialment les mixtes, en les quals durant un període es mantenen quota fixa i la resta, variable.

L’encariment del preu del diner es nota en les dades, ja que l’interès mig aplicat per les entitats a les noves hipoteques sobre habitatges es va encarir fins al seu nivell més alt des de gener de 2016, el 3,26%, més d’un punt percentual per sobre d’un any abans, segons les dades publicades per l’Institut Nacional d’Estadística (INE) i el termini mitjà és de 24 anys.

Mercat immobiliari a la baixa

D’altra banda, l’Associació d’Agents Immobiliaris de Catalunya (AIC) i el Col·legi Oficial d'Agents de la Propietat Immobiliària de Barcelona (COAPI) van fer públic ahir un informe del mercat immobiliari que constata que la compravenda d’habitatges a Catalunya va caure entre el juny i el setembre d’aquest any un 19,9% respecte al mateix període 2022 

Segons ha detallat l’associació d’Agents de la Propietat Immobiliària (API), el preu mitjà de l’habitatge va anotar a Catalunya 2.430 euros per metre quadrat el tercer trimestre, fet que suposa una pujada interanual d’un 1,6%.

Barcelona és la província catalana més cara per comprar un habitatge, amb 2.784 euros per metre quadrat de mitjana, seguit de Girona, amb 2.221 euros, Tarragona, 1.594 euros, i Lleida, 1.333 euros per metre quadrat.

La província de Barcelona reuneix el 62,6% del total de les compravendes d’habitatge registrades a Catalunya el tercer trimestre de l’any, encara que amb un descens interanual del 22,6%.

Després de Barcelona, Tarragona concentra el 17,1% de les operacions, amb una reducció d’un 14% de les operacions; Girona concentra el 14,7%, amb 21,1% menys de vendes; Lleida, que registra un 5,6% de les compravendes, ha incrementat un 4,1% la compra d’habitatges en un any.