Segons les dades del Mapa, en els nou primers mesos del 2023 la producció de carn a Espanya va arribar a 5,5 milions de tones, per la qual cosa va baixar en 144.027 tones respecte el mateix període del 2022, amb una caiguda del 2,6%. En els darrers anys, la producció de carn a Espanya no havia parat de créixer, però aquesta tendència ascendent es va mantenir només fins al 2021. El 2022 es va produir el canvi i la producció va baixar un 1,8% fins als 7,6 milions de tones, mentre que l'any 2023 també sembla que tancarà amb un descens que fins i tot podria ser més gran que el 2022.

Per tipus de carns, del gener al setembre del 2023 totes han baixat excepte la d’aviram. El 2022, per contra, es va registrar un augment de la producció de boví i cabrum i el manteniment de la producció d'aus. En porcí, que és la carn més produïda, amb el 65% del total, s'ha registrat un descens del 4%. En aquest sector plou sobre mullat, perquè el 2022 es va reduir en un 3%. La reducció de la producció de porcí és una tendència a tota la UE. La PPA, la menor demanda dels mercats asiàtics i la inflacció són algunes de les causes d'aquest descens.

Creixement en el sector avícola

En aus, que és la segona carn més produïda amb un 23% del total, la producció ha augmentat gairebé un 5%. Es tracta de la proteïna animal que ha suportat millor la inflació, ja que és la més barata. En boví, que suposa un 9,4% de la carn total, la producció ha caigut un 7%. En els darrers anys i fins al 2022, la producció de carn de boví ha anat augmentat any rere any, perquè molts ramaders van anar sacrificant els seus animals. En el sector oví, la producció de carn ha registrat una caiguda de gairebé un 10%. La de cabrum ha caigut la xifra vertiginosa d'un 23%. En la producció de carn de conill, s'ha produït un descens del 10,5%. El 2022, la producció anual va baixar un 14% respecte el 2021.