El sindicat d'Hisenda t'explica els imports que et pots desgravar abans que acabi el 2023: afanya't!

El Ministeri d'Hisenda revela deduccions que poden fer reduir-te la despesa de la Renda

Vols estalviar-te diners en la Renda 2023? Tens temps fins a finals del 2023, corre!

Deduccions d'Hisenda

Deduccions d'Hisenda / freepik

Cristina Clopés

Cristina Clopés

El sindicat de tècnics del Ministeri d'Hisenda, Gestha, ha donat a conèixer diverses deduccions per estalviar en la declaració de la Renda. Les persones que tinguin una renda per sobre dels 600.000 euros anuals podran estalviar-se fins a 40.378 euros. I les persones amb un rendiment anual inferior als 21.000 euros, podran estalviar uns 1.820 euros. I jo, quan puc estalviar en la Renda?

Deduccions: requisits i funcionament per l'estalvi de la Renda

Vehicles elèctrics

Els contribuents es podran deduir un 15% si efectuen un pagament al comptat de mínim el 25% del valor de compra d'un vehicle elèctric nou, cotxe o moto. En el cas que, aquest pagament s'hagi efectuat a partir del 30 de juny de 2023, també serà acceptat. Tot i que, és important saber que, en aquests casos, l'import que falta per pagar del vehicle s'ha de fer efectiu abans de finals del segon any des que es va fer el primer pagament a compte.

La deducció s'aplicarà l'any en el qual es matriculi el vehicle i estarà limitada a una base màxima de 20.000 euros amb despeses i impostos inclosos.

A més, també es podrà desgravar un 15% de la inversió de la instal·lació del punt de recàrrega que tingui a l'habitatge. Sempre que, estigui feta entre el 30 de juny de 2023 i el 31 de desembre de 2024. No es pot desgravar en diners en efectiu. La deducció es podrà fer quan s'acabi la instal·lació i amb una base màxima de 4.000 euros, descomptades les ajudes públiques.

Aquestes deduccions s'apliquen per vehicles elèctrics endollables i de pila combustible d'ús particular i que costin fins al màxim fixat en el "Pla Moves III".

Vehicle elèctric endollable

Vehicle elèctric endollable / @ user6702303

Deducció per maternitat

Ara, tant les dones treballadores, com les que estan a l'atur cobrant una prestació o, les que han cotitzat 30 dies o més abans de ser mares (naixement del menor), podran gaudir de la deducció de maternitat de 1.200 euros anuals per cada fill menor de tres anys. A més, també hi haurà 1.000 euros extra per despeses de custòdia del fill menor de tres anys en concepte de guarderia o centres educatius autoritzats.

Treballar a l'estranger

Els rendiments que has obtingut per feines a l'estranger estan exempts de tributar, amb un límit de fins a 60.100 euros anuals. Aquesta deducció només es podrà fer si en el país on s'ha treballat, també se'ls hi ha aplicat l'impost similar a l'IRPF i no es tracta d'un país qualificat de "paradís fiscal".

Donatius

Si has fet donatius, donacions i aportacions pots deduir-te fins al 80% pels primers 150 euros i un 35% pels imports restants. Arribant a un 40% si en els dos anys anteriors vas fer la mateixa aportació o superior. Aquesta deducció està limitada a una aportació màxima del 10% de la base liquidable.

Si estàs pagant una quota d'afiliat en un partit polític, una quota sindical o una quota col·legial professional, també tindràs una deducció. En el cas dels partits polítics serà del 20% i estarà limitada a una base màxima de 600 euros. Si parlem dels sindicats i els col·legis professionals el límit serà de 500 euros. I si tenim una despesa per defensa jurídica de litigis en la relació laboral, també tindrem una deducció amb un límit de 300 euros anuals.

Plans de pensions

L'aportació màxima al pla de pensió individual és de 1.500 euros. Tot i que es pot augmentar fins als 8.500 per aportacions a plans de pensions empresarials.