Coneix les 4 ajudes que pots demanar si ets mare soltera

T'expliquem els requisits per sol·licitar-les

Les ajudes que pots cobrar per ser mare soltera

Les ajudes que pots cobrar per ser mare soltera / freepik

Cristina Clopés

Cristina Clopés

Si ets mare soltera, t'expliquem les ajudes que podràs sol·licitar i com fer-ho; perquè criar fills en solitari pot arribar a ser molt dur, tan física com mentalment i, econòmicament, és clar. Malauradament, hi ha moltes dones que es troben en aquesta situació. Tot i que, segons la circumstància i com diu la dita, a vegades "millor sola que mal acompanyada". Sigui per la situació que sigui, t'expliquem les ajudes a les quals tens dret com a mare soltera.

Les 4 ajudes per a mares solteres

Naixement o cura del menor

Per cobrar la prestació per naixement o cura del menor, necessites estar afiliada i donada d'alta a la Seguretat Social. 

Condicions per edat

 • Si tens menys de 21 anys, aquest requisit no farà falta complir-lo. 
 • Si tens entre 21 i 26 anys hauries d'haver cotitzat 90 dies en els últims 7 anys o 180 dies abans de fer la parada per descans professional.
 • En cas de ser major de 26 anys, hauràs d'haver cotitzat 180 dies en els últims 7 anys o 360 dies seguits abans del naixement o cura del menor.

Famílies nombroses, monoparentals o amb un progenitor amb discapacitat

Si tens un fill nascut o adoptat del 2007 ençà i estàs en situació de família nombrosa, monoparental o amb un dels progenitors amb discapacitat igual o superior al 65%, podràs optar a la prestació de 1.000 euros.

Aquesta prestació la cobraràs en un únic pagament

Condicions extres

Si ets família monoparental, la mare o el pare han de ser l'únic sustentador

Compatibilitat amb altres ajudes

Si t'accepten l'ajuda per família nombrosa, monoparental o amb un progenitor amb discapacitat, podràs compatibilitzar-la amb aquestes:

 • Ajuda per part o adopció múltiple
 • Assignació econòmica per fill a càrrec 
 • Pensió per orfandat i a favor de nets o germans

Renda a la criança

Aquesta ajuda apareix contemplada en el marc de la llei de Famílies i el seu import és de 100 euros mensuals per fill. Aquesta ajuda es cobrarà des del naixement fins als 3 anys del menor d'edat.

A qui va dirigida

 • A mares que estiguin cobrant una prestació
 • A mares que estiguin treballant a temps parcial o complet
 • Als progenitors del mateix sexe i famílies monoparentals per ingrés en presó d'un dels progenitors o bé, perquè la custòdia és només d'un dels progenitors
Les 4 ajudes per les mares solteres

Les 4 ajudes per les mares solteres / @ Holiak

Ingrés Mínim Vital (IMV)

Ens trobem davant una prestació no contributiva dirigida a la prevenció de la pobresa i exclusió social per falta de recursos econòmics. Per tal de sol·licitar-la, la mare haurà d'informar-se sobre els ingressos màxims permesos per cobrar-la; d'això dependrà el subsidi que ens donin, entre altres requisits.

Requisits unitat de convivència

 • La teva unitat de convivència ha d'estar formada per un adult i un menor d'edat i, el màxim que pots estar ingressant són 28.495,97 euros anuals
 • Si la teva unitat de convivència està formada per un adult i dos menors, el màxim d'ingressos que pots tenir són 36.636,52 euros anuals
 • Si ets un adult amb tres menors a càrrec, el límit d'ingressos serà de 44.777,96 euros anuals
 • I si tens més de tres menors a càrrec i estàs sol, el màxim que pots estar ingressant són 52.919,41 euros anuals

Les quantitats anuals a cobrar

Si t'accepten el subsidi, aquestes seran les quantitats segons la teva unitat de convivència:

 • Un adult i un menor: 9.425,76 euros anuals, repartits en dotze pagues
 • Un adult i dos menors: 11.600,88 euros 
 • Un adult i tres menors: 13.776,12 euros