Si has fet la mili pots aconseguir la jubilació anticipada

Fer la mili, abans, era obligatòria; i algun benefici ha de tenir

La Seguretat Social explica els beneficis i com fer-ho possible

Uns joves a la base militar de Saragossa

Uns joves a la base militar de Saragossa / XAVIER JUBIERRE

Cristina Clopés

Cristina Clopés

Fer la mili, qui no ho recorda... Molts pares i avis la van haver de fer, obligatòriament. Tot i que, el 2001 es va aconseguir abolir aquesta obligació. Però abans d'aconseguir abolir-la, els joves que complien 18 anys, temien que els cridessin per fer-la, ja que, no sabien on els traslladarien, què es trobarien o que els farien fer. I si els tocava enfrontar-se a una guerra? Doncs si has estat dels que els ha tocat fer-la, ara, tens una sorpresa: et pots jubilar abans.

La jubilació anticipada es pot demanar per diverses causes i complint, sempre, certs requisits. La Seguretat Social ens explica que si vas fer la mili obligatòria, automàticament, sumaràs un any més de cotització computable.

Ara, les dones que van realitzar el Servei Social Femení també poden acollir-se a aquest avantatge. Aquest punt es va acceptar el 2022.

Els requisits per la jubilació anticipada, si he fet la mili

La Seguretat Social exigeix diverses condicions, segons si vols una jubilació voluntària o forçosa. T'expliquem què necessites segons el teu cas en particular.

Aconsegueix la jubilació anticipada si vas ser militar

Aconsegueix la jubilació anticipada si vas ser militar / @ gpointstudio

Jubilació voluntària

  • Has de tenir mínim 34 anys cotitzats a la Vida Laboral, ja que, com vas fer el servei militar, automàticament, se te'n resta un. Si no, hauries d'esperar a tenir 35 anys cotitzats
  • Dos dels anys de cotització han d'estar dins els 15 anteriors a la sol·licitud de la jubilació voluntària
  • Pots sol·licitar-la a partir dels 64 anys

Jubilació forçosa

  • Mostrar 32 anys cotitzats, si has fet la mili; si no, serien 33
  • Dos dels anys han d'estar dins dels 15 anys anteriors a la sol·licitud
  • La pots sol·licitar als 61 anys

Com sol·licito la jubilació anticipada

Hauràs d'emplenar una instància oficial, en la qual, hauràs d'adjuntar una còpia del DNI i la cartilla de militar.

Si, a més, vas efectuar períodes de servei voluntari, serà necessari acreditar-los.

Aquest any extra només serveix per ajudar l'objectiu de la jubilació anticipada.