CaixaBank guanya 4.816 milions d’euros el 2023, un 53,9% més que l’any anterior

El marge d’interessos es dispara un 54,3% i arriba als 10.113 milions d’euros

CaixaBank guanya 4.816 milions d’euros el 2023, un 53,9% més que l’any anterior

CaixaBank guanya 4.816 milions d’euros el 2023, un 53,9% més que l’any anterior

ACN

CaixaBank va guanyar l’any passat 4.816 milions d’euros, segons els resultats publicats aquest divendres per la CNMV. La xifra suposa un benefici net atribuït un 53,9% més elevat que al 2022, quan els guanys van ser de 3.129 milions. El resultat ve impulsat per l’augment dels ingressos ‘core’, que pugen un 31,6% fins als 15.137 milions, especialment pel bon ritme del marge d’interessos, que es dispara un 54,3% i suma 10.113 milions. En canvi, baixen un 5,1% les comissions netes fins als 3.658 milions. CaixaBank ha anunciat que distribuirà un dividend de 2.890 milions d’euros, amb la proposta de 0,3919 euros bruts per acció a càrrec d’aquests resultats, l’equivalent a un ‘payout’ del 60%. A més, farà una nou programa de recompra d’accions.

El Grup CaixaBank, que després de la fusió amb Bankia té 20,1 milions de clients i aproximadament 4.200 oficines a Espanya i Portugal, supera els 600.000 milions d'euros en actius.

Segons els resultats difosos per l’entitat, el marge brut ha tancat el 2023 en 14.231 milions d’euros, un 28,3% més anual, tant pel suport del marge d’interessos (+54,3%), com pel resultat del servei d’assegurances, amb 1.118 milions (+19,6%) i el de les participades, d’on ha obtingut 281 milions d’euros (+24,6%). D’altra banda, les despeses de personal i les generals creixen un 4,7% i un 6,1%. 

La rendibilitat sobre fons propis (ROE) se situa en el 13,2% mentre que la ràtio d’eficiència millora fins al 40,9%, més de nou punts menys que al 2022. 

Els recursos de clients de CaixaBank pugen un 3,1% anual fins als 630.330 milions d'euros (+19.030 milions), i la cartera de crèdit sa se situa per damunt dels 344.000 milions. 

En concret, els recursos en balanç pugen a 463.323 milions d'euros i creixen un 1,2%, per l'augment de les assegurances d'estalvi. L'estalvi a termini supera els 54.700 milions d'euros, amb un creixement del 109,4% impulsat per la remuneració dels dipòsits.

CaixaBank té 160.827 milions d'euros en actius sota gestió (+8,7%). Les subscripcions netes de fons d'inversió, assegurances d'estalvi i plans de pensions assoleixen els 5.339 milions d’euros, un 34% més respecte al 2022.

La nova producció d’assegurances de protecció creix un 7%, i assoleixen els 739 milions d'euros

El finançament per a hipoteques se situa en els 9.382 milions d'euros, mentre que el crèdit consum, assoleix una nova producció de 10.325 milions en el conjunt del 2023, amb el dirigit a empreses arribant als 37.005 milions.

CaixaBank ha mantingut estable la ràtio de morositat en el 2,7% i ha reduït els saldos dubtosos en 175 milions d'euros, fins a situar-se en 10.516 milions. Així mateix, els fons per a insolvències se situen a tancament del 2023 en 7.665 milions d'euros i la ràtio de cobertura es manté pràcticament estable respecte a l'any anterior en el 73%. El cost del risc es manté reduït (0,28%, acumulat dels últims 12 mesos). 

L’entitat manté una liquiditat i capital altes, amb 160.204 milions d'euros en actius líquids després de la devolució anticipada del TLTRO III -el préstec del BCE- i una ràtio de capital CET1 del 12,4%.