Descobreix el truc financer per estalviar més de 20.000 euros a la hipoteca

Sí, és possible i t'ensenyem les claus per poder aconseguir-ho

Descobreix el truc financer per estalviar més de 20.000 euros a la hipoteca

Descobreix el truc financer per estalviar més de 20.000 euros a la hipoteca / freepik

Aconseguir els diners suficients per pagar les hipoteques és un problema que a molts catalans preocupa, per això, conèixer tots els trucs per aconseguir la quantitat més gran de diners és primordial per aconseguir aquesta finalitat.

Per aconseguir l'objectiu marcat de +20.000 euros només cal saber certs conceptes que ajudaran més endavant a aconseguir-ho.

Conèixer què és l'amortització anticipada és primordial. Bàsicament, aquest concepte es refereix a pagar abans d'hora una mica (parcial o total) del préstec de la hipoteca.

Això vol dir que amb cada quota de la hipoteca s'està pagant una part del capital i una altra d'interessos. Però, si amortitzem, estem pagant únicament capital, per la qual cosa el capital pendent disminueix ràpidament si fem el següent:

Si et queda pendent de pagar 130.000 euros i decideixes aportar 10.000 euros, a partir d'aquell moment, el teu capital pendent serà de 120.000 euros i, per tant, els interessos que pagaràs seran menors, en tenir menys capital pendent.

Quan feu això, la taula d'amortització canviarà, i és llavors quan podreu triar si preferiu:

  1. Disminuir la quota que pagues cada mes
  2. Disminuir la vida de la hipoteca (acabar de pagar abans)

Amortitzar capital abans d'hora suposa una 'pèrdua' per al banc, ja que pagaràs menys interessos. Per això, segons el tipus d'hipoteca que hàgiu format, us poden cobrar una comissió sobre el capital amortitzat.

Cal tenir en compte que les hipoteques recents no tenen comissió per amortització anticipada. Però és aquí on cadascú ha de revisar les condicions que hagi signat a la seva hipoteca per veure les comissions que cobren.

Bé, aleshores, sabent tot això, entrarem detalladament amb les dues opcions que hem comentat amb anterioritat. Disminuir quota o disminuir temps de vida de la hipoteca?

Disminuir quota

Avantatges: arribaràs millor a final de mes en ser menor la quota. També hi entra en joc un important factor psicològic. Si cada cop que amortitzem veiem com la nostra quota disminueix, estarem més tranquils en saber que cada cop hem de pagar menys. I veiem l'efecte d'amortitzar de manera immediata ja que es veu reflectit a cada quota.

Desavantatges: no és la millor opció si el que es busca és estalviar interessos.

Escurçar hipoteca

Avantatges: més estalvi d'interessos. Sí, escurçant la vida de la hipoteca és sempre com més interessos estalviarem.

Desavantatges: no notarem realment que hem amortitzat fins que acabem de pagar, mentre que disminuint quota es nota cada mes. Per tant, en comptes de notar la recompensa cada mes, la notarem únicament en acabar de pagar abans la hipoteca.

En resum, si el que vols és estalviar al màxim d'interessos has d'escurçar la hipoteca. Sempre és la millor opció per estalviar interessos. Però, si estàs en una situació on arribes just a final de mes i vols arribar-hi amb més tranquil·litat, disminueix la quota.