Un canvi de metodologia fa aflorar 3.400 treballadors públics més a Girona

El Ministeri de Funció Pública no comptava fins ara el personal temporal i en formació, el que situa les xifres d’empleats a sou de l’administració en la xifra més alta de tota la sèrie històrica

Una imatge de la seu de la Generalitat a la ciutat de Girona.

Una imatge de la seu de la Generalitat a la ciutat de Girona. / Aniol Resclosa

DdG

El Ministeri per a la Transformació Digital i de la Funció Pública ha actualitzat els dos últims butlletins estadístics del Personal al servei de les Administracions Públiques, que recullen el nombre d’empleats que treballen per a l’administració a diferents nivells. Aquestes actualitzacions han permès fer aflorar milers d’ocupats al sector públic que no es tenien en compte -gairebé 3.400 a Girona-, ja que ara inclouen per primera vegada en les noves dades al personal temporal amb contractes inferiors als sis mesos de durada i als empleats en formació o en pràctiques. Aquest canvi en la metodologia s’ha realitzat, segons el ministeri, «amb l’objectiu de proporcionar una imatge global de l’ocupació pública».

Comparant les dades de juliol de 2022 amb els del mateix mes de 2023, últim informe disponible, l’augment es xifra en 3.385 treballadors públics, un 9,1% més, similar al registrat en el conjunt de l’Estat (8,6%).

Segons el darrer recompte, a les comarques gironines hi ha 40.568 empleats públics; és a dir, de l’administració local, estatal o catalana. Es tracta d’un nou rècord de la sèrie històrica d’ocupació pública. La gran majoria són treballadors de la Generalitat, cosa que és lògica perquè aquesta administració inclou els àmbits educatiu i sanitari públics, que requereixen una gran quantitat de personal.

La Generalitat és l’única administració que ha incrementat la seva plantilla a Girona en el darrer any, prop de 3.500 persones, ja que l’administració local la manté estable, i la de l’Estat continua perdent efectius. En aquest sentit, són constants les queixes del sindicat CSIF per la falta de personal a l’Oficina d’Estrangeria o a Trànsit. De fet, l’Estat ha reduït el personal que té a Girona en 600 efectius (prop d’un 20%) en només una dècada.

En el conjunt de l’Estat, hi ha 2.967.578 empleats públics, després que la darrera actualització hagi fet aflorar 236.461 ocupats al sector de les administracions públiques.

Autonomies i ajuntaments

El sector públic de les Comunitats Autònomes és el que concentra el pes més gran d’empleats al servei de l’Administració, amb un 62,18% del total, seguit del sector públic de l’Administració Local, amb un 20%.

Un altre canvi en la metodologia aplicat pel ministeri consisteix a deixar de comptabilitzar als jutges, magistrats i fiscals dins del personal de jutjats i tribunals, per entendre que, en formar part del Poder Judicial, no s’han de computar dins del personal de les administracions públiques.

Un sector envellit

Gairebé la meitat dels assalariats (44,9%) del sector públic té més de 50 anys, mentre que només el 7,9% són menors de 30 anys. En canvi, en el sector privat, les persones amb 50 anys o més només representa el 28,4%, mentre que el 17,9% té menys de 30 anys. És per això que, en tot just cinc anys, més de 456.000 funcionaris aconseguiran l’edat de jubilació; per la qual cosa en deu anys, el nombre d’empleats públics amb més de 65 anys superarà el milió i en 15 anys, 1.573.000 empleats públics estaran en edat de jubilar-se, el que suposa prop d’un 40% del sector.

Pel que fa al sexe, el 57,1% dels empleats públics són dones, mentre que el 42,9% són homes. Per tant, es pot observar una presència majoritària en la Seguretat Social d’aquest sexe, on 3 de cada 4 empleats públics són dones, i en les autonomies, on el percentatge femení és del 67,66%. En el cas dels homes, aquests són majoritaris en l’Administració Central (68%) pel fet que en les Forces Armades i els Cossos de Seguretat de l’Estat incloses en aquest àmbit, la presència masculina és molt majoritària.

Subscriu-te per seguir llegint