Principals novetats en la declaració de l'IRPF aquest 2024

La campanya de la renda s'avança al 3 d'abril i finalitzarà l'1 de juliol

Imatge d'arxiu.

Imatge d'arxiu. / EFE/Albert Olivé

Pedro Sanjuán

Arriba una nova campanya de la renda i ho fa amb algunes novetats. La primera, la de ser la de més llarga durada: s'avança al 3 d'abril el seu inici i finalitzarà l'1 de juliol, un dia després de l'habitual.

Hi ha molts altres canvis que convé tenir bé en compte, per exemple que, encara que es manté en un topall de 22.000 euros els ingressos bruts anuals d'un sol pagador que eximeix a un contribuent de l'obligació de presentar declaració de renda, puja a 15.000 euros bruts anuals (dels 14.000 euros del passat exercici) les rendes per les quals un contribuent amb més d'un pagador -sempre que del segon i següents pagadors obtinguin més de 1.500 euros- pot optar per no declarar.

Autònoms

Importants són les novetats que afecten a tots els autònoms: estaran obligats a presentar la seva declaració independentment dels ingressos que hagin generat, tal com reflecteix el Reial decret llei 13/2022. Fins ara només havien de declarar IRPF els que obtinguessin més de 1.000 euros anuals. 

A més, si l'autònom tributa per estimació directa simplificada podrà afegir 2.000 euros a l'any de deducció per despeses de difícil justificació i s'aplicarà el 7%. També, podran deduir-se fins a 4.250 euros per plans de pensions.

Mares

D'altra banda, gràcies a la Llei de Família, les dones amb fills menors de 3 anys, amb dret a l'aplicació del mínim per descendents, podran minorar la quota diferencial fins a 1.200 euros anuals per cada fill.

Vehicles elèctrics

Aquells contribuents que hagin matriculat un vehicle elèctric en 2023 podran deduir-se el 15% del valor de compra, incloses despeses i impostos i excloent els imports de les ajudes públiques que hagin pogut percebre per la compra. Això sí, hi ha una base màxima de 20.000 euros.

Inversors

Els qui inverteixin en empreses de nova o recent creació es podran deduir de la quota de l'impost el 50% de les quantitats satisfetes en el període per la subscripció d'accions o participacions, amb una base màxima de deducció de 100.000 euros anuals.

Pagaran més

En 2023 s'ha elevat fins al 27% la tributació de les rendes del capital superiors a 200.000 euros. Al mateix temps, les plusvàlues superiors a 300.000 euros pugen fins al 28%, dos punts més.

Canvis en les autonomies

Finalment, cal tenir molt en compte que, a més dels canvis estatals, en el tram autonòmic és molt probable que hi hagi modificacions que puguin afectar el contribuent segons el seu lloc de residència. Genèricament, podem dir que de les més de 250 deduccions autonòmiques que existeixen, 45 sofriran canvis, algunes s'eliminen (7 per a ser exactes) i altres 16 són de nova creació.