Aquesta és la nova ajuda familiar de 2.400 euros d'Hisenda

Aquests són els requisits per demanar l'ajuda de 2.400 euros

Bitllets, en una imatge d'arxiu.

Bitllets, en una imatge d'arxiu. / CC0

R. S.

Les famílies nombroses estan acostumades a fer equilibris per tirar endavant amb les tasques quotidianes, fer plans a mitjà termini i suportar les despeses no planificades que, per qüestió numèrica, solen aparèixer més a les seves cases que en les de famílies amb menys membres. Òbviament, la situació econòmica de cada cas fa més o menys complicat aquest repte, però també és lògic que hi hagi una sèrie de mesures i beneficis per fer costat a aquests col·lectius.

Què és el xec familiar

En l'apartat d'ajudes fiscals hi ha una deducció en la declaració de la Renda, la qual es diu popularment xec familiar, i que arriba als declarants independentment que la declaració els surti a pagar o retornar. L'Agència Tributària (AEAT) indica que l'import màxim d'aquesta ajuda per a les famílies nombroses regulars (des de tres fills, o dos si un té discapacitat reconeguda) és de 1.200 euros anuals, amb un increment del 100 % (2.400 euros) per a famílies nombroses de categoria especial, a partir de cinc fills.

Aquesta deducció pot compartir-se entre declarants de la mateixa unitat familiar, però es prorratejarà entre ells. D'altra banda, per cadascun dels fills que formin part de la família nombrosa, que excedeixi del nombre mínim de fills exigit perquè aquesta família hagi adquirit la condició de família nombrosa de categoria general o especial, els imports anteriors es poden incrementar fins a 600 euros anuals.

Com sol·licitar l'ajuda

Si treballes per compte propi o aliè per cadascun dels mesos en què estiguis donat d'alta en la Seguretat Social o Mutualitat i cotitzis els següents terminis:

  • Amb contracte a jornada completa, en alta almenys quinze dies de cada mes, en el Règim general o en els Règims especials de la Mineria del Carbó i dels Treballadors del Mar
  • Amb contracte a temps parcial amb jornada de, almenys, el 50% de l'ordinària en l'empresa, en còmput mensual, en alta tot el mes si estàs en els règims del punt anterior
  • Per compte d'altri en alta en el Règim Especial Agrari de la Seguretat Social i havent optat per bases diàries de cotització, almenys, deu jornades reals en aquest període
  • En els restants Règims especials de la Seguretat Social o mutualitats alternatives a la Seguretat Social, en alta durant quinze dies en el mes

Es percebrà mensualment per mitjà de transferència al compte bancari indicat. L'Agència Tributària també indica que si l'abonament percebut és major o menor a la deducció cal regularitzar la situació. En l'actualitat aquesta sol·licitud es pot tramitar en qualsevol època de l'any.

Vies per demanar el xec familiar

La manera de sol·licitar el xec familiar varia en funció de si vols rebre la deducció en la Renda o els 100 euros cada mes. En el primer cas, si vols que s'apliqui la deducció, has de fer-ho en el moment de fer la declaració de la Renda. Cal marcar en l'esborrany la casella específica i llest.