Així afecta haver fet la mili en la teva jubilació

Milions de treballadors tenen com a objectiu complir els requisits per jubilar-se de manera anticipada

Així afecta haver fet la mili en la teva jubilació

Així afecta haver fet la mili en la teva jubilació / gpointstudio

Milions de treballadors tenen com a objectiu complir els requisits per jubilar-se de manera anticipada. Tot i això, cal tenir en compte que des del 2014 la Seguretat Social penalitza els empleats que decideixen retirar-se abans de l'edat ordinària. En aquest context, cal tenir en compte com el nostre historial pot afectar també prendre aquesta decisió.

L'edat per assolir la jubilació ordinària augmenta anualment. Aquest 2024, l'edat està fixada en 66 i 6 mesos, en cas de no haver treballat 38 anys, i 65 anys si s'han acumulat els 35 anys cotitzats. Pel que fa als requisits que estableix l'organisme, aquest l'edat mínima per sol·licitar la jubilació anticipada de forma voluntària són 64 anys i 6 mesos (menys 38 anys cotitzats) o 63 anys (si el període és superior).

En tots dos casos, per accedir a aquest tipus de pensió el treballador ha d'haver cotitzat un mínim de 35 anys, sobre els quals dos han d'estar dins dels 15 previs a la jubilació.

En aquest tipus de prestacions la cotització és fonamental, per la qual cosa alguns períodes com la mili poden afegir-se al càlcul. El servei militar obligatori va deixar de ser-ho fa més de 20 anys, però els que el van exercir poden veure afectada la seva jubilació.

Segons la normativa de la Seguretat Social, dins dels 35 anys mínims que un treballador ha d'haver cotitzat, “es computarà el període de prestació del servei militar obligatori o de la prestació social substitutòria o del servei social femení obligatori”. Ara bé, només ho farà per un període màxim d'un any i en cas que sigui necessari per assolir la jubilació anticipada, voluntària o involuntària, però no a l'ordinària.