L’oferta de lloguer cau un 21% a Girona després de l’entrada en vigor del límit al lloguer

Cartell anunciant que es lloga un pis

Cartell anunciant que es lloga un pis / DdG

Redacció

Redacció

L’oferta de lloguer permanent s’ha reduït un 13 per cent a Catalunya un mes després que s’aprovés l’índex de referència dels preus, segons un estudi elaborat per Idealista. L’informe precisa que la caiguda s’ha estès per les capitals de les quatre demarcacions, a Girona el nombre de pisos s’ha rebaixat un 21 per cent, a Tarragona un 16 per cent, a Barcelona un 14 per cent i a Lleida un 9 per cent. L’estudi també apunta que el control dels preus «no ha tingut efectes immediats» i concreta que al conjunt de Catalunya l’habitatge ha pujat de mitjana un 4,3%, sent Girona on més ho fa, un 6,4%, un 5% a Barcelona i un 0,4% a Tarragona. En canvi, a Lleida recula un 0,8%. Pel que fa als preus a la capital catalana s’incrementen un 4,6% i cauen un 2,8% a Lleida i un 1% a Tarragona, mentre que a Girona es mantenen estables

L’anàlisi de la immobiliària detalla que la regulació ha fet disminuir un 14% l’oferta a la demarcació de Barcelona respecte d’abans de la seva entrada en vigor, un 10% a Tarragona, un 7% a Girona i a Lleida un 5%. 

Idealista puntualitza que per fer l’informe ha examinat «mètriques setmanals específiques» en comptes de trimestrals que utilitza regularment per poder fer una previsió de l’impacte de la llei. Per això, recalca que «la menor estabilitat que pot suposar utilitzar períodes tan curts de temps com a mostra» i considera que l’informe és un càlcul aproximat que «s’haurà de confirmar» pels successius anàlisis que es publicaran cada tres mesos.